facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wyniki Banku BGŻ za 2009 rok

W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł, a zysk brutto wyniósł 127 mln zł - wynika z audytowanych danych. - Cały 2009 rok był wyjątkowo trudny dla sektora finansowego. Choć w drugiej połowie roku obserwowaliśmy na rynku zdecydowaną poprawę, głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu odsetek i prowizji, nasz końcowy wynik jest niższy od przyjętych założeń - ...

czytaj więcej

Udany rok dla spółki BGŻ Leasing

Udany rok dla spółki BGŻ Leasing W ramach świadczenia usług leasingowych, BGŻ Leasing oddał w 2009 r. w leasing środki trwałe o wartości 276,9 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc w  porównaniu z 2008 rokiem. ...

czytaj więcej

Dobry rok dla faktoringu w Banku BGŻ

    W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ wykupił w 2009 roku 75 tys. 491 faktur o łącznej wartości 1 mld 770,4 mln zł., utrzymując dodatnią dynamikę obrotów faktoringowych.    – Faktoring wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2009 roku

   Zysk netto Banku BGŻ osiągnięty w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł – wynika z nieaudytowanych danych.    - Po trudnym dla całego sektora finansowego pierwszym półroczu, w III kwartale obserwujemy wyraźną poprawę wyników. ...

czytaj więcej

Dalszy wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ

    W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił przez trzy kwartały 2009 roku 57 tys. faktur o łącznej wartości 1.268 mln PLN. Porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 1.170 mln PLN, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 108 proc.    – Wraz ze wzrostem znaczenia produktu w ofercie Banku oraz w celu odpowiedzi na rosnące wymagania...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po pierwszym półroczu 2009 r.

Zysk netto Banku BGŻ w pierwszym półroczu wyniósł 21,7 mln zł, a zysk brutto 28,2 mln zł - wynika z nieaudytowanych danych. Wpływ na wynik banku miały utworzone rezerwy, odpisy aktualizacyjne oraz wydatki związane z rozwojem sieci. ...

czytaj więcej

Wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w pierwszym półroczu 2009 roku

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w pierwszym półroczu 2009 roku wierzytelności o łącznej wartości 875,4 mln zł. Porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 753 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 116 proc. – Faktoring jest jednym ze strategicznych produktów w Banku BGŻ. ...

czytaj więcej

Dane finansowe po I kwartale 2009 - Wyniki Banku BGŻ

W pierwszym kwartale 2009 roku Bank BGŻ odnotował zysk netto na poziomie 1,3 mln zł, zaś brutto na poziomie 3,1 mln zł. – Pogorszenie wyniku kwartalnego miało związek ze spadkiem wyniku z odsetek na skutek kurczących się marż na depozytach zarówno detalicznych jak i korporacyjnych, wzrostem kosztów działania w związku z rozbudową sieci placówek oraz odpisami z tytułu opcji klientowskich...

czytaj więcej

Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych

Po pierwszym kwartale 2009 roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 20 tys. 169 faktur, a obroty wyniosły 516,4 mln zł.     W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku, w którym Bank nabył i sfinansował faktury za 379,4 mln zł, osiągnięta została dynamika na poziomie 136 proc. - Zauważamy wzrost zainteresowania tą usługą wśród nowych jak...

czytaj więcej