facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje wyniki finansowe za rok 2016:

czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I półroczu 2016

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. - zysk netto wyniósł 64,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 46,8 mln zł w porównaniu z I poł. 2015 r.

czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2016 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. - zysk netto wyniósł 31,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 16,7 mln zł w porównaniu z I kw. 2015 r. Wpływ na wyniki I kwartału miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury Grupy Kapitałowej w...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje wyniki finansowe za rok 2015 - pierwszy roczny raport po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez Grupę w 2015 roku przekroczył 2 mld zł, wobec 1,5 mld zł w 2014 r. Zysk netto w 2015 roku wyniósł 13,3 mln zł wobec 138 mln zł w roku ubiegłym. ...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za III kwartały 2015 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2015 r. W pierwszych 9 miesiącach tego roku zysk netto Grupy wyniósł 58,2 mln zł. Wynik ten jest obciążony kosztami integracji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska w wysokości 171,2 mln zł. ...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za I półrocze 2015 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała dziś wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. To pierwszy raport okresowy Grupy publikowany po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska (BNPP Polska), które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. ...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska za I kw. 2015 r.

Bank BGŻ oraz BNP Paribas Bank Polska, dwa banki należące do międzynarodowej grupy BNP Paribas, których połączenie zostało zakończone 30 kwietnia 2015 r., opublikowały dziś wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku był ostatnim, za który oba banki opublikowały wyniki finansowe w formie  oddzielnych raportów okresowych. ...

czytaj więcej
Wyniki finansowe Banku BGŻ w 2014 r.

Wyniki finansowe Banku BGŻ w 2014 r.

W 2014 roku przychody Banku BGŻ wzrosły o 5% do poziomu 1 521 mln zł. Kolejny rok z rzędu dynamiczny wzrost zanotował segment agrobiznesu. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł 177,3 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku. Poprawa wyniku była efektem znacząco lepszych rezultatów z podstawowej działalności operacyjnej Banku tj.: wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. ...

czytaj więcej