facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Eskalacja dla rolników

W ofercie Banku BGŻ znajduje się konto oszczędnościowe Eskalacja dla rolników otrzymujących dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej. Jego oprocentowanie jest zmienne i zależy od wartości zgromadzonych środków. ...

czytaj więcej

Ponad dwukrotny wzrost w sprzedaży faktoringu w 2007 roku.

W 2007 roku Bank BGŻ wykupił wierzytelności o wartości 890 mln zł wobec 394 mln zł w całym 2006 roku. – Nasza pozycja na rynku firm oferujących faktoring znacząco umocniła się w minionym roku. Zawdzięczamy to przede wszystkim dużej dostępności produktu dla klientów poprzez sieć oddziałów w całym kraju, wysokiej jakości obsługi i elastyczności oferty produktowej - powiedziała...

czytaj więcej

Kredyt BGŻ-Unia w ofercie Banku BGŻ

Od stycznia w ofercie Banku BGŻ znajduje się „Kredyt BGŻ Unia”. Przeznaczony jest na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – przygotowanych na lata 2007-2013. ...

czytaj więcej

Wyższe oprocentowanie konta lokacyjnego Eskalacja

Od dziś, tj. 2 stycznia 2008 roku, Bank BGŻ wprowadza zmiany w koncie lokacyjnym Eskalacja.   Oprocentowanie wkładów wynosi nawet 4,4 proc. w skali roku. – Nie tylko podwyższyliśmy oprocentowanie, ale także uprościliśmy ofertę pozostawiając tylko dwa progi kwotowe, od których uzależniona jest wysokość oprocentowania – powiedział Michał Glinka dyrektor departamentu produktów...

czytaj więcej

Coraz więcej Eskalacji w Banku BGŻ

W 2007 roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba rachunków oszczędnościowych Eskalacja oraz wartość zgromadzonych na nich wkładów. Pod koniec grudnia Bank BGŻ prowadził 57 tys. takich rachunków, a wartość zgromadzonych na nich środków wyniosła 1 mld 231 mln zł. ...

czytaj więcej

Zmiana oprocentowania kredytów hipotecznych

Od 20 grudnia br. Bank BGŻ podwyższył marżę na kredytach hipotecznych i budowlanych. Obecnie oprocentowanie takich kredytów uzależnione jest od stawki referencyjnej WIBOR 6M/1Y powiększonego o marżę w wysokości od 0,9 proc. do 1,8 proc.. ...

czytaj więcej

Wyższe oprocentowanie depozytów złotowych w Banku BGŻ

Od dziś, 10 grudnia, Bank BGŻ podwyższa stałe oprocentowanie lokat złotowych półrocznych i rocznych dla klientów indywidualnych. Jest to już czwarta w ciągu kilku minionych miesięcy istotna podwyżka oprocentowania depozytów. ...

czytaj więcej