facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Order Finansowy dla lokat Banku BGŻ dla firm

Lokaty Banku BGŻ dla firm otrzymały "Order Finansowy 2009” od redakcji magazynu Home&Market.      Bank BGŻ został laureatem w kategorii najlepszych lokat bankowych dla klientów instytucjonalnych.       Redakcja Home&Market już po raz czwarty przyznała Ordery Finansowe. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ to „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

Bank BGŻ został nagrodzony Godłem Promocyjnym „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w tegorocznej X edycji konkursu.     Tytuł został przyznany za efektywną współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym z firmami reprezentującymi segment agrobiznesu, a także za wytrwałość w realizacji długofalowego programu budowy nowego wizerunku oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. ...

czytaj więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej Banku BGŻ

Z dniem 12 grudnia 2008 Pan Jarosław Myjak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ. Jarosław Myjak sprawował swoją funkcję od kwietnia 2008 roku. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ Najlepszym Partnerem w Biznesie

Bank BGŻ otrzymał tytuł „Najlepszy Partner w Biznesie 2008” w kategorii Banki, w rankingu przygotowanym przez magazyn Home&Market. Z dużą radością przyjęliśmy wiadomość o przyznanym nam wyróżnieniu. Cieszy nas zwłaszcza fakt, iż to właśnie Klienci doceniają naszą ofertę, starania jak również zmiany jakie dokonały się w ostatnich dwóch latach w Banku. ...

czytaj więcej

Tablet „Czyniącym dobro” dla Fundacji BGŻ

Rada i Zarząd Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, zajmującej się terapią i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe i choroby pokrewne, przyznała Fundacji BGŻ wyróżnienie – Tablet „Czyniącym Dobro” - za wspieranie realizacji programów podjętych przez tę Fundację. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ nagrodzony w Konkursie Acanthus Aureus

Bank BGŻ został jednym z laureatów Konkursu „Acanthus Aureus", podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008 w Poznaniu. Konkurs od 2003 roku organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie, a statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ finalistą konkursu Lider Informatyki

Bank BGŻ zajął drugie miejsce w konkursie Lider Informatyki, w kategorii Finanse i Bankowość. Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw i instytucji odnoszących sukcesy w dziedzinie informatyzacji. ...

czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ zmieniło uchwałę z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku BGŻ do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ Marką Wysokiej Reputacji

Bank BGŻ otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji w kategorii Finanse w Niezależnym Rankingu Reputacji Marek PremiumBrand organizowanym po raz trzeci przez miesięcznik Forbes. „Uzyskanie tytułu Marki Wysokiej Reputacji potwierdza słuszność przyjętej strategii i jest efektem ogromnej pracy, jaką my wszyscy – pracownicy Banku, włożyliśmy w budowę pozytywnego wizerunku naszej...

czytaj więcej