facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Serwis unijny Banku BGŻ

Bank BGŻ udostępnia wszystkim zainteresowanym serwis unijny. Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Umieszczony on jest pod adresem www.funduszeunijnebgz.pl. Jest dostępny również ze strony internetowej banku www.bgz.pl. ...

czytaj więcej

Zmiany w składzie akcjonariatu Banku BGŻ

W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u. W chwili obecnej 59,35 proc. akcji posiada Rabobank, 37,29 - Skarb Państwa, a 3,36 proc. inne osoby fizyczne i prawne      W dniu 4 kwietnia 2008 roku Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. ...

czytaj więcej

NWZA Banku BGŻ

W dniu 10 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ.     Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące zmian w statucie, które dostosowują spółkę do zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki notowane na rynku regulowanym. ...

czytaj więcej

Rabobank otrzymał zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów w Banku BGŻ

W dniu 4 kwietnia 2008 roku Rabobank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ. Przekroczenie progu 50% nastąpi poprzez zakup pakietu 12,87 proc. akcji Banku BGŻ będących obecnie w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. ...

czytaj więcej

Nagroda Gazety Bankowej dla Banku BGŻ za wdrożenie systemu MPC

Bank BGŻ otrzymał nagrodę główną w kategorii systemy "back-office" w konkursie Gazety Bankowej "Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2007”. Nagroda została przyznana za wdrożenie systemu MPC (Management Planning & Control). ...

czytaj więcej

Bank BGŻ zawarł umowę o świadczeniu usług w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji

Bank BGŻ, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Kancelaria Prawna Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy oraz Dom Maklerski PKO BP zawarły umowę o świadczeniu usług w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku BGŻ. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ to „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

Bank BGŻ został zwycięzcą tegorocznej IX edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.          Tytuł został przyznany za wdrożenie innowacyjnej strategii bankowości segmentu MSP i wytrwałość we wprowadzaniu zmian – zarówno wewnątrz struktur Banku jak i w ofercie skierowanej do MSP oraz sposobie jej sprzedaży z wykorzystaniem solidnych wzorców współpracy z MSP. ...

czytaj więcej