facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Komputery w loterii BGŻ rozlosowane.

Wśród osób, które od początku marca do 15 czerwca tego roku skorzystały z oferowanego przez BGŻ specjalnego Pakietu Gospodarz rozlosowano 20 komputerów. Nagrodzie rzeczowej towarzyszyła nagroda pieniężna. ...

czytaj więcej

BGŻ podwyższa oprocentowanie depozytów

Od dziś Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wprowadza nowe, wyższe stawki oprocentowania wybranych depozytów. Zmiana związana jest z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP. ...

czytaj więcej

Nowe oprocentowanie depozytów w FBP - Komunikat prasowy nr 9/2004

Fortis Bank Polska z dniem 2 sierpnia br. podwyższa oprocentowanie depozytów będących w ofercie Banku 

czytaj więcej

BGŻ nagradza oszczędzających

W Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. odbyło się losowanie nagród w konkursie przeznaczonym dla posiadaczy terminowych książeczek oszczędnościowych. Nagrodami były wpłaty na książeczki oszczędnościowe w wysokości od 500 zł do 10 000 zł. ...

czytaj więcej

Bez prowizji w ponad 700 bankomatach

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dwukrotnie powiększył liczbę bankomatów, w których klienci mogą bez prowizji dokonywać wypłat gotówki kartami Integrum Maestro, Integrum Maestro dla młodzieży i Integrum Maestro Business. ...

czytaj więcej

Rozszerzona sieć bezprowizyjnych bankomatów

Od połowy lipca 2004 r. posiadacze kart Integrum Maestro, Integrum Maestro dla młodzieży oraz Integrum Maestro Business mogą wypłacać gotówkę bez prowizji w sieci liczącej już ponad 700 bankomatów. W ramach podpisanych porozumień, Klienci BGŻ S.A. uzyskali dostęp do bezprowizyjnych wypłat w bankomatach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych, ...

czytaj więcej

Kredyt rewolwingowy dla rolników w BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ma nową ofertę kredytową dla rolników. Od lipca tego roku w ramach oferowanego przez bank Pakietu Gospodarz rolnicy mogą uzyskać łatwo dostępny kredyt odnawialny w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez rolnika. ...

czytaj więcej

Umowa BGŻ z Premium Technology

ank Gospodarki Żywnościowej S.A. podpisał z Premium Technology Sp. z o.o. umowę na dostawę oprogramowania Rational firmy IBM, wspomagającego prowadzenie testów wydajnościowych systemu Eurobank On-line oraz elektronicznych kanałów dostępowych. ...

czytaj więcej

Zmiana oprocentowania w BGŻ

Od dziś Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wprowadza nowe stawki oprocentowania wybranych depozytów i kredytów. Zmiana związana jest z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP. ...

czytaj więcej