facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zmiany w składzie RN BGŻ S.A.

28 kwietnia tego roku w Banku Gospodarki Żywnościowej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej banku. Nowym Przewodniczącym RN BGŻ S.A. został Ireneusz Sitarski, a jej członkiem - prof. Zbigniew Messner.

Odwołano natomiast dotychczasowego członka Rady Zbigniewa Sawickiego.

Ireneusz Sitarski

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Dwukrotnie był podsekretarzem stanu: w latach 2001 - 2003 w Ministerstwie Skarbu Państwa (restrukturyzacja spółek Skarbu Państwa i nadzór nad pomocą publiczną, nadzór nad spółkami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, naftowego, chemii ciężkiej, wydawnictw, farmaceutycznego, nadzór nad realizacją programu narodowych funduszy inwestycyjnych);
w latach 1994 - 1996 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (nadzór właścicielski, restrukturyzacja, komercjalizacja). Pełnił funkcje m.in. wiceprzewodniczącego Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Polsce oraz prezesa Zarządu FOKSAL NFI S.A.

Zbigniew Messner

Od 1977 r. prof. zwyczajny w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a od 1994 r. prof. zwyczajny w Górnośląskiej Szkole Handlowej. Kierownik Katedry Rachunkowości Akademii

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość