facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BGŻ BNP Paribas doprecyzował warunki emisji

Bank BGŻ BNP Paribas poprzez emisję 13,3 mln akcji podwyższy fundusze własne (kapitał zakładowy i kapitał zapasowy) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać wymogi kapitałowe.

Zarząd Banku określił łączną liczbę akcji serii J na 2,5 mln akcji oraz łączną liczbę akcji serii K na 10,8 mln akcji. W zakresie akcji serii K zaoferował BNP Paribas SA 4,8 mln akcji, a BNP Paribas Fortis SA/NV 6 mln akcji. Ponadto w zakresie akcji serii J 2,46 mln akcji zostanie zaoferowanych BNP Paribas SA.

Realizacja podwyższenia funduszy własnych potwierdza zaangażowanie naszego największego akcjonariusza – Grupy BNP Paribas - w rozwój naszego Banku i strategiczne znaczenie polskiego rynku – powiedział Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Cena emisyjna akcji serii J oraz K została ustalona na 60,15 zł.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych.

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość