facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas po raz kolejny ze Srebrnym Listkiem CSR i nagrodą za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Bank BNP Paribas już po raz piąty otrzymał Srebrny Listek CSR POLITYKI – jako jedna z organizacji wyróżniających się konsekwentnymi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrodę przyznaje redakcja tygodnika „Polityka” wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kolejny już Srebrny Listek CSR dla Banku BNP Paribas to docenienie konsekwencji w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ponadto, w tym roku otrzymaliśmy również nagrodę za wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i zwiększenie dostępności produktów finansowych wspierających gospodarkę niskoemisyjną, co stanowi uznanie zaangażowania i ciężkiej pracy całej organizacji na rzecz rozwoju inicjatyw proklimatycznych – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas. 

Bank BNP Paribas otrzymując nagrodę za rozwiązania wspierające rozwój gospodarki nieskoemisyjnej został doceniony za szeroką ofertę produktów ekologicznych m.in. program Fotowoltaika dla prosumentów, w ramach którego oferuje kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii, czy także EKOLeasing PolSEFF. Dodatkowo, w 2018 roku Bank BNP Paribas powołał Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest rozpoznanie i wdrażanie w Banku programów rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektro mobilnością i ochroną środowiska naturalnego.

Ankietę „Listki CSR” zawierającą pytania z obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, postawy wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne, rozesłano do kilkuset największych firm. Zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszy także przegląd praktyk, które wspierały realizację wybranych sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), tzw. akceleratorów dla Polski w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Na podstawie zebranych odpowiedzi tygodnik „Polityka”, wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz ósmy przygotował zestawienie firm społecznie odpowiedzialnych, stanowiące podsumowanie działań tych firm w obszarze CSR oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój. Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR POLITYKI, z czego Srebrny Listek trafił do Banku BNP Paribas.

Listki CSR otrzymują firmy, które opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy (normy, które systematyzują wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR), skupiając swoją uwagę na systemie zarządzania etyką oraz najwyższych standardach zarządzania personelem. 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość