facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zarząd

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Finansów

Daniel Astraud

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Strategii i Transformacji Banku

Philippe Paul Bézieau

Wiceprezes Zarządu, obszar Bankowości Personal Finance

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości CIB.

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Ryzyka

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Korporacyjnej, Obszar Bankowości MŚP.