facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zarząd

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku

Daniel Astraud

Wiceprezes Zarządu Banku

Philippe Paul Bézieau

Wiceprezes Zarządu

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Banku

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Banku