facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Daniel Astraud

Daniel Astraud

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje Obszar Transformacji i Integracji, w tym Pion Transformacji Cyfrowej, Departament Integracji, Biuro Koordynacji Projektu Petrus.

Absolwent bankowości i finansów na Uniwersytecie Paryskim (1983).

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą BNP Paribas, w latach 1985–1987 jako dyrektor Departamentu Kredytów w Melun, następnie w latach 1987-1989 dyrektor oddziału w Lagny we Francji. Od 1989 do 1994 roku pracował w Inspection Generale – komórce audytu wewnętrznego Grupy BNP Paribas, a w latach 1994-1998 był sekretarzem generalnym Banku Bretanii (Banque de Bretagne) w Grupie BNP Paribas. Następnie (w latach 1999-2004) był dyrektorem Operacji Bankowych i Finansowania Nieruchomości w linii biznesowej CIB Grupy BNP Paribas. Od 2004 r. do 2009 r. pełnił funkcję Chief Operating Officer (COO) BNP Paribas BNL CIB we Włoszech, a później od 2009 r. do 2011 r. w Findomestic Banca we Włoszech. W latach 2012–2014 Chief Operating Officer (COO) linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W Polsce od 2014 r. współzarządzał integracją BNP Paribas Banku Polska, Banku BGŻ oraz Sygma Banku. Od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.  odpowiedzialnego za obszar  związany z integracją i transformacją Banku.

Ponadto, pełni funkcję:

  • członka Rady Nadzorczej BFN Actus Sp. z o.o.,
  • członka Rady Nadzorczej Ukrsibank,
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lion 2I (Grupa BNP Paribas),
  • członka Zarządu BNP Paribas Real Polska.

Pan Daniel Astraud spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).