Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas reaktywuje Trash Challenge i włącza się w 26. Sprzątanie Świata w Polsce

Blisko 400 pracowników Banku BNP Paribas wraz z rodzinami zgromadziła akcja eko-wolontariatu, zorganizowana we współpracy z Fundacją BNP Paribas, Fundacją Nasza Ziemia pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przy wsparciu leśnictw. 14 września, na tydzień przed akcją Sprzątanie Świata w Polsce, pracownicy Banku przeznaczyli sobotni dzień na akcję sprzątania terenów zielonych, połączoną z edukacją na temat troski o środowisko naturalne. Inicjatywa została zorganizowana w 8 lokalizacjach w Polsce.

- Jesteśmy „Bankiem zmieniającego się świata”, a przy tym bankiem „zielonych zmian”. Realizujemy tę ideę na wielu poziomach. Zarówno odchodząc od finansowania węgla, jak i w naszym najbliższym otoczeniu. Chcemy zwracać uwagę na kwestię odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne - mówi Maria Krawczyńska, Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z Banku BNP Paribas.

Akcje takie, jak sprzątanie lasów, dają uczestnikom poczucie, że działanie każdego z nas ma znaczenie. Szczególnie ważne jest edukacja i kształtowanie tego przekonania wśród najmłodszych, dlatego nasza inicjatywa była skierowana do pracowników, ich rodzin i dzieci – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

Wolontariusze pracowali w okolicach Warszawy, Krakowa, Rudy Śląskiej, Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Wspólne sprzątanie poprzedziły spotkania z przedstawicielami Fundacji Nasza Ziemia, którzy przedstawili cele tej inicjatywy. Kontynuacją wolontariatu była edukacja ekologiczna przeprowadzona przez przedstawicieli lokalnych nadleśnictw. Uczestnicy dowiedzieli się  więcej o ekosystemie leśnym i sposobach jego ochrony. Zorganizowano również animacje dla dzieci, pozwalające im lepiej poznać las i budujące proekologiczne nawyki od najmłodszych lat.

- Przeciętny Polak tworzy ponad 300 kg śmieci rocznie. Większość z nich nie trafia do recyklingu. Sporo trafia do środowiska. Śmieci w lasach są realnym zagrożeniem dla roślin i zwierząt, zanieczyszczają ziemię, wodę. 14 września pracownicy BNP Paribas przyłożyli ręce do rozwiązania tego problemu. Takie dobrowolne działanie w sobotę wymaga wrażliwości i świadomości. Cieszy mnie, że natura ma takich sojuszników - mówi Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

- Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co plasuje nas w europejskiej czołówce. W lasach żyje ok. 65% gatunków zwierząt, roślin, i grzybów. Poważnym zagrożeniem dla nich są dzikie wysypiska śmieci na terenach zielonych. Bezpośrednio do gleby trafiają pozostałości chemikaliów, co może prowadzić do obumierania okolicznych drzew. Rozkładające się resztki jedzenia przyciągają zwierzęta, dla których plastikowe opakowania, odłamki szkła czy metalu stanowią bezpośrednie zagrożenie. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się. Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu – komentuje Anna Malinowska, rzecznik prasowy  Lasów Państwowych.

Akcje wolontariackie, to jeden z wielu elementów szerokiego programu odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego BNP Paribas, będącego elementem strategii CSR. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego Banku wyraża się także w sferze biznesowej. Jako jeden z pierwszych, Bank zapoczątkował proces wychodzenia z finansowania sektora węglowego, ogranicza również współpracę z sektorem tytoniowym. Jednocześnie BNP Paribas rozwija ofertę produktów i usług wspierających inicjatywy proekologiczne. Bank podejmuje również działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu własnej działalności operacyjnej na środowisko oraz promuje postawy ekologiczne wśród pracowników.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość