Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas z siódmym Srebrnym Listkiem CSR Tygodnika Polityka

Bank BNP Paribas został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR Tygodnika Polityka. „Listki” przyznawane są firmom utrzymującym najwyższe standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. W dotychczasowych dziesięciu edycjach, bank zdobył tę nagrodę siedem razy.

- Każdy kolejny „Listek CSR” cieszy nas bardziej niż poprzedni, ponieważ jest potwierdzeniem ciągłości i efektywności naszych działań. Do zarządzania kwestiami CSR i zrównoważonego rozwoju podchodzimy długofalowo, dlatego kluczowe jest budowanie zintegrowanej wartości uwzględniającej czynniki ESG (środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu zarządczego), poprzez analizę zmieniających się potrzeb społecznych, oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania globalne i lokalne oraz troskę o środowisko naturalne i otoczenie społeczne – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Zestawienie „Listki CSR” Tygodnik Polityka przygotowuje we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą Deloitte. Podstawą jest analiza ankiet nadesłanych przez firmy. Pod uwagę brane są m.in.: ład korporacyjny, dbałość o prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, działania na rzecz ochrony środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Wśród ocenianych działań znalazły się również kwestie związane z realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). W tym roku organizatorzy „Listków” skoncentrowali się na projektach rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii – Cele 3, 8 i 10 – oraz działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat – Cel 13.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wpisana jest w Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas. W kwietniu opublikowane zostały wyniki badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17. Celów. Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata, a od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, wynika z raportu. Cel 3., czyli zdrowie i jakość życia to – w opinii ankietowanych – cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość