Bank zmieniającego się świata

Jarosław Bauc

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE), z ramienia którego był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995 r.),  doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996 r.), w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997 r.) oraz Gruzji (w 2000 r.). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 r. do 2001 r. sprawował funkcję Ministra Finansów RP.

Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu oraz dyrektora Generalnego Polkomtel, następnie, do końca marca 2012 r., pełnił funkcję członka Zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu HAWE. Od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. SA.

W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska zasiadał od 1 lipca 2010 r., natomiast funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełnił od 30 sierpnia 2010 r.

Od września 2014 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ, a od września 2015 r. dodatkowo funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pan Jarosław Bauc spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).