Bank zmieniającego się świata

Jean-Charles Aranda

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje Obszar Finansów, w tym Pion Rachunkowości Finansowej, Departament Zarządzania Kapitałowego, Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, Departament Podatkowy, Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami i Departament Data Governance.

Absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w KPMG w Paryżu, gdzie jako menedżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004 – 2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym. W 2009 roku został powołany na stanowisko dyrektora finansowego BNP Paribas El Djazaïr w Algierii. W styczniu 2013 roku awansował na stanowisko dyrektora generalnego tego banku. Od sierpnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialnego za Obszar Finansów.

Pan Jean-Charles Aranda spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).