Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Przemysław Furlepa

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej, w tym Pion Sprzedaży, Pion Bankowości Internetowej, Pion Produktów Detalicznych i Biznesowych, Departament Decyzji Kredytowych, Biuro Budżetowania i Analiz Bankowości Detalicznej, Departament Wealth Management, Departament Rozwoju Relacji z Klientem, Departament Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta oraz Biuro Maklerskie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbył studia podyplomowe na Gdańskiej Akademii Bankowej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach managerskich w kraju i za granicą.

Karierę zawodową rozpoczął w BPS Consultants Poland (Nielsen Marketing Research). Następnie w latach 1994-1996 pracował jako Kierownik Zespołu Analiz w Wydawnictwie Papierów Wartościowych. Od 1996 do 2002 roku był związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie początkowo pracował w Departamencie Controllingu, w kolejnych latach był kierownikiem w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarządzającym Rynkiem Klienta Korporacyjnego oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klientów Korporacyjnych. W latach 2002-2004 był dyrektorem finansowym oraz członkiem Zarządu w firmie Alpinus S.A. (HiMountain). W 2005 roku rozpoczął pracę w ING Banku Śląskim na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Detalicznej w Katowicach (a następnie w Gliwicach). W latach 2007-2009 był dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej, od 2010 do 2012 roku sprawował funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Jakości. Przez kolejne cztery lata był dyrektorem Zarządzającym Bankowością Detaliczną i odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową. Od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną i był odpowiedzialny za Zarządzanie Bankowością Cyfrową i Segmentem Przedsiębiorców. Był członkiem projektów międzynarodowych skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług digital  oraz współpracę ze fin-techami. Od października 2017 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.  odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Pan Przemysław Furlepa spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).