Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Geraldine Conti

Członkini Rady Nadzorczej

Pani Geraldine Conti jest absolwentką Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SDA Bocconi i London Business School. Była uczestniczką programu szkoleniowego Women on Board w Europejskiej Szkole Biznesu.

Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1996-1997 we Włoskim Stowarzyszeniu ds. Organizacji Międzynarodowych współpracujących z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 1997-1998 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch jako Analityk ds. finansowania projektów a następnie Konsultant ds. rozwoju biznesu. W okresie 1998-2000 związana była ze spółką Abbott – Diagnostic Division gdzie piastowała stanowisko Specjalisty ds. Kontrolingu odpowiedzialnego za obszar Włoch.

W latach 2000-2009 działalność zawodową związała z Banca Nazionale del Lavoro, gdzie pełniła różne funkcje, m.in. HR Biznes Partner w obszarze „e-usług”, Menedżer ds. Budżetu, Planowania i Kontroli HR, HR Menedżer ds. Rozwoju Talentów, Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów oraz Dyrektor ds. międzynarodowej Mobilności w procesie integracji z BNP Paribas. Od listopada 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Systemu Wynagrodzeń i Finansów HR w Obszarze IRB.

Odpowiada za kwestie HR na terenie USA oraz Regionu Azji i Pacyfiku w Obszarze IRB.

Pani Geraldine Conti spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.). W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Geraldine Conti nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.

Ponadto Pani Geraldine Conti nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.