facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Kredyt BGŻ-Unia w ofercie Banku BGŻ

Od stycznia w ofercie Banku BGŻ znajduje się „Kredyt BGŻ Unia”. Przeznaczony jest na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – przygotowanych na lata 2007-2013.

- Wprowadzenie „BGŻ Unii” pozwoli na prefinansowanie inwestycji realizowanych przez beneficjentów środków unijnych, głównie przedsiębiorców zainteresowanych rozbudową działalności oraz wprowadzeniem nowych technologii. Produkt jest również adresowany do jednostek samorządu terytorialnego - powiedziała Daria Oleszczuk zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu w Banku BGŻ.

Kredyt może być udzielony w złotych, euro lub dolarach amerykańskich. Jego oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne i uzależnione od stopy referencyjnej (WIBOR, EURIBOR bądź LIBOR) powiększone o marżę banku.

Kredyt przyznawany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie i biznesplanu (studium wykonalności). Minimalny wkład własny to 15 proc. wartości inwestycji Okres kredytowania nie może przekraczać 10 lat, karencja w spłacie kapitału wynosi nawet 2 lata. – Do każdego klienta podchodzimy bardzo indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach możemy obniżyć minimalną wysokość wkładu własnego. Dodatkowo istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przeznaczenia uzyskanego przez kredytobiorcę dofinansowania na spłatę kredytu. Oznacza to, że klient może przeznaczyć te środki na inwestycje – dodaje Daria Oleszczuk.

Bank BGŻ może udzielić kredytu m.in. na: inwestycje w sektorze produkcyjnym, inwestycje w sektorze usług nowoczesnych, zakup środków trwałych koniecznych do wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych, inwestycje związane z działalnością badawczo - rozwojową w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska, inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku w tym projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość