facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Inwestycja w Zrównoważony Rozwój z BGŻ BNP Paribas – 8 proc. zysku w 2 lata z 97 proc. ochroną kapitału

Trwa subskrypcja na oferowane przez BM Banku BGŻ BNP Paribas dwuletnie certyfikaty „Zrównoważony Rozwój”, które w dacie zapadalności dają szansę na 8 proc. zysku przy 97 proc. ochronie kapitału. Wyniki certyfikatu zależą od notowań indeksu spółek działających odpowiedzialnie społecznie i zgodnie z praktykami zrównoważonego biznesu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR Index.

Praktyki zrównoważonego rozwoju nie są jeszcze w pełni docenione przez inwestorów na globalnym oraz polskim rynku akcji, mimo że firmy, które wdrażają koncepcję etycznych  i odpowiedzialnych społecznie inwestycji zazwyczaj posiadają solidne fundamenty biznesowe oraz cechują się wysoką efektywnością i ponadprzeciętnymi standardami ładu korporacyjnego (m.in. poszanowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych i lokalnych społeczności). Nasze certyfikaty to okazja, by ulokować środki w świadomy, etyczny sposób, wspierając firmy działające z myślą o środowisku i społeczeństwie – mówi Emilia Jakubiak, dyrektor Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas.

Aby inwestor otrzymał swój kapitał powiększony o 8 proc. wystarczy, aby indeks po dwóch latach (28 września 2020 r.) znalazł się powyżej poziomu z 27 września 2018 r. Dla zyskowności inwestycji w dniu wykupu nie ma znaczenia, czy w trakcie trwania inwestycji indeks znajdował się powyżej czy poniżej poziomu początkowego.

Certyfikaty „Zrównoważony Rozwój” będą dopuszczone do obrotu na GPW, dzięki czemu inwestor może w każdej chwili zakończyć inwestycję, sprzedając je po aktualnej cenie rynkowej. Wówczas jednak, kończąc inwestycję przed terminem zapadalności, inwestor nie korzysta w pełni z gwarancji ochrony kapitału w wysokości 97 proc.

W skład indeksu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR wchodzi 50 spółek notowanych na globalnych rynkach, wybranych pod kątem nie tylko wysokiej płynności czy niskiej zmienności, ale przede wszystkim ze względu na uwzględnianie kryterium etycznego oraz społecznego w prowadzeniu codziennej działalności operacyjnej.

Zapisy trwają do 25 września br. Cena emisyjna jednego certyfikatu to 1 tys. zł, a minimalna kwota inwestycji to 10 tys. zł. Zapisów można dokonywać w oddziałach Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas lub na stronie www.webmakler.pl.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość