facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

RCF Polska doradcą BGŻ

23 grudnia tego roku Zarząd BGŻ S.A. podjął decyzję o wyborze RCF Polska Sp. z o.o. (podwykonawca prawny kancelaria Prawna Baker & McKenzi Polska) na doradcę w procesie dokapitalizowania banku.

Doradca został zobowiązany do świadczenia usług doradczych w zakresie wszelkich czynności, których wykonanie jest niezbędne dla rzetelnego, zgodnego z przepisami prawa i skutecznego przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego banku, obejmujące w szczególności:

  • sporządzenie stosownego memorandum informacyjnego, zawierającego wszelkie informacje niezbędne dla inwestorów zainteresowanych objęciem akcji BGŻ w podwyższonym kapitale zakładowym do złożenia stosownych ofert,
  • identyfikację i wyszukanie inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych objęciem akcji w podwyższonym kapitale  zakładowym  BGŻ,
  • uczestniczenie i wspieranie banku w procesach negocjacyjnych prowadzonych przez bank w związku z realizacją koncepcji podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania umów i innych dokumentów prawnych.

1 grudnia 2003 r. podczas NWZA BGŻ uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego banku poprzez emisję od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Wartość emisyjna jednej akcji zawierać się będzie w przedziale między 43 zł a 63 zł. Akcje serii E Zarząd BGŻ zaoferuje krajowym i zagranicznym instytucjom finansowym oraz innym krajowym osobom prawnym z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 2002 r. zobowiązała akcjonariuszy BGŻ do podjęcia uchwał zwiększających kapitały banku o 0,5 mld zł do 30 czerwca 2004 r. i o kolejne 0,5 mld zł do połowy 2005 r.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość