facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

NWZA BGŻ - zapadła decyzja o emisji akcji

1 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Gospodarki Żywnościowej podczas którego uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Rada Nadzorcza banku ustali cenę emisyjną jednej akcji. Jej wartość zawierać się winna w przedziale między 43 zł a 63 zł. Akcje serii E Zarząd BGŻ zaoferuje krajowym i zagranicznym instytucjom finansowym oraz innym krajowym osobom prawnym z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 2002 r. zobowiązała akcjonariuszy BGŻ do podjęcia uchwał zwiększających kapitały banku o 0,5 mld zł do 30 czerwca 2004 r. i o kolejne 0,5 mld zł do połowy 2005 r. Dokapitalizowanie zewnętrzne banku założone jest w zatwierdzonym przez KNB "Programie rozwoju BGŻ S.A. jako uniwersalnego banku komercyjnego". Jednocześnie rządowy "Zarys strategii wobec banków z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa na tle sektora bankowego w Polsce" przewiduje, iż BGŻ będzie prywatyzowany poprzez publiczne emisje akcji.

Szansę realizacji powyższych założeń stwarza zawarte 3 listopada tego roku porozumienie o współpracy pomiędzy akcjonariuszami banku, tj. Skarbem Państwa (69,45 proc.), Bankiem Polskiej Spółdzielczości (16,59 proc.), Gospodarczym Bankiem Wielkopolski (7,85 proc.), Mazowieckim Bankiem Regionalnym (3,78 proc.) i BGŻ S.A. Porozumienie określa zasady i warunki wzajemnej współpracy między akcjonariuszami i Zarządem banku w celu podwyższenia do połowy 2004 r. kapitału BGŻ zgodnie z oczekiwaniami KNB. Intencją stron porozumienia jest ochrona interesów banku, w szczególności maksymalizacja wartości jego akcji przed planowanym na 2005 r. wprowadzeniem ich do publicznego obrotu.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość