Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w pierwszym półroczu 2009 roku

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w pierwszym półroczu 2009 roku wierzytelności o łącznej wartości 875,4 mln zł. Porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 753 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 116 proc.

– Faktoring jest jednym ze strategicznych produktów w Banku BGŻ. Dzięki wdrożeniu od 1 czerwca systemu do obsługi transakcji faktoringowych eBGŻFaktor przewidywany jest dalszy wzrost sprzedaży i obrotów – powiedział Maciej Radzki, zastępca dyrektora Departamentu Produktów i Usług Bankowości Instytucjonalnej. Dodał, iż do wzrostu tej usługi przyczyniły się długofalowe działania wspierające sprzedaż, w efekcie czego Bank pozyskał nowych klientów oraz zainteresował ofertą faktoringową obecnych klientów Banku BGŻ.

Faktoring to oferta adresowana do firm, których rozliczenia handlowe odbywają się w oparciu o faktury z odroczonymi terminami płatności. Usługa polega na wykupie wierzytelności z terminem płatności do jednego roku pochodzących z krajowych lub zagranicznych transakcji handlowych. Od 1 czerwca b.r. Bank BGŻ rozszerzył swoją faktoringową ofertę o nowoczesny system eBGŻFaktor, który poprzez integrację procesu faktoringowego z system finansowo-księgowym Banku, znacznie skraca i upraszcza zarówno proces dyskonta jak i zarządzania wierzytelnościami.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość