Bank zmieniającego się świata

Zarząd

Przemysław Gdański

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Wiceprezeska Zarządu Banku

Agnieszka Wolska 1

Agnieszka Wolska

Wiceprezeska Zarządu Banku

André Boulanger.jpg

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Przemysław Furlepa

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Kembłowski

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Kazimierz Łabno

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Banku

Piotr Konieczny

Piotr Konieczny

Wiceprezes Zarządu Banku

Volodymyr Radin

Volodymyr Radin

Wiceprezes Zarządu Banku