Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Banku BGŻ - I kwartał 2008 roku

(na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wynosił odpowiednio 97,4 mln zł wobec 62,5 mln zł.
- Blisko 28 procentową poprawę zysku netto zawdzięczamy przede wszystkim lepszym wynikom z działalności operacyjnej, w tym znacznie wyższemu wynikowi z tytułu odsetek – powiedział Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku BGŻ. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 24 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł 151,1 mln zł.

W okresie od 31 marca 2007 roku do 31 marca 2008 roku rosła wartość depozytów wszystkich klientów. W przypadku klientów instytucjonalnych wzrost wyniósł 13,5 proc. do poziomu 7 mld 531 mln zł. W przypadku klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,7 proc. do 8 mld 184 mln zł. Niewątpliwie wzrostowi depozytów detalicznych sprzyjała niepewność, co do rozwoju sytuacji na rynku kapitałowym. Dzięki temu zainteresowanie gospodarstw domowych tradycyjnymi formami oszczędzania, czyli lokatami bankowymi, znacznie rosło.
W omawianym okresie kredyty i pożyczki (zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych) wzrosły o 36,6 proc. do kwoty 14 mld 396 mln zł.

Na koniec marca 2008 roku Bank BGŻ posiadał kapitał własny na poziomie 2 mld 155 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 12 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.

Bank BGŻ posiada sieć 287 placówek różnego typu. Klienci mogą za darmo wypłacać gotówkę z ponad 2300 bankomatów. Według stanu na koniec marca 2008 roku bank prowadził 504 tysiące kont osobistych, a dostęp do bankowości internetowej miało 128 tysięcy osób.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość