Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Program SAPARD w BGŻ

W marcu tego roku w BGŻ złożono 200 wniosków kredytowych na realizację przedsięwzięć objętych programem SAPARD, przyznano 152 promesy kredytowe, a bank udzielił 51 kredytów na kwotę blisko 42 mln zł.

 Największe zainteresowanie tego rodzaju kredytami odnotowano wśród wykwalifikowanych rolników indywidualnych, od których przyjęto 110 wniosków, udzielono 88 promes kredytowych i którym BGŻ przyznał 28 kredytów.

Obecnie w działalność kredytową zaangażowanych jest 51 oddziałów BGŻ. Finansowanie przedsięwzięć objętych programem SAPARD jest dla banku ważnym krokiem w kierunku stałego włączenia się w obsługę programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Podstawą do przyznania kredytu SAPARD w BGŻ jest przedstawienie umowy z ARiMR określającej warunki i tryb udzielenia przez Agencję dotacji SAPARD oraz projekt przedsięwzięcia zweryfikowanego i zatwierdzonego przez ARiMR. Kredyt udzielany jest do 85 proc. całkowitych kosztów inwestycji przy maks. okresie spłaty do 8 lat. Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału i odsetek. Całkowita spłata kredytu następuje ze środków dotacji SAPARD lub kredytobiorcy. Wysokość udziału funduszu SAPARD w finansowaniu inwestycji nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość