Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki Banku BGŻ po trzecim kwartale 2011 roku

Znaczący wzrost zysku netto

 Bank BGŻ odnotował w III kwartale 2011 roku zysk netto w wysokości 40,6 mln zł, co oznacza wzrost o 53 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto za trzy kwartały br. wyniósł 100,9 mln zł, czyli 117 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.

- W trzecim kwartale rozwijaliśmy akcję kredytową i pozyskaliśmy nowych klientów. W tym czasie otworzyliśmy 17 nowych placówek, zwiększając sieć w 2011 roku łącznie o kolejne 42. Na koniec kwartału nasi klienci mogli korzystać już z 386 oddziałów na terenie całej Polski – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ.

Poprawa zysku netto została osiągnięta głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który w trzecim kwartale wzrósł o 15 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.  Był to efekt wzrostu akcji kredytowej zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym dynamikę wyniku odsetkowego była poprawa marży odsetkowej na depozytach.

Wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się do 70 proc. w III kwartale z 78 proc. w pierwszym półroczu 2011 roku dzięki wzrostowi przychodów oraz właściwemu zarządzaniu kosztami.

Bank kontynuował trend osiągania kosztów ryzyka poniżej średniej na rynku, ze względu na bardzo dobrą jakość kredytów dla rolników, które stanowiły 21 proc. całości portfela kredytowego.

Poprawiła się jakość portfela kredytowego. Na koniec września 2011 r. udział należności, które utraciły wartość, w portfelu brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniósł 5,9 proc. w porównaniu z 6,3 proc. na 30 czerwca 2011 r. oraz 6,2 proc. na 30 września 2010 r.

 

Zobowiązania wobec klientów w okresie między 30 września 2010 r. a 30 września 2011 r. wzrosły o 3 proc. do 20 832,4 mln zł. Bank BGŻ pozyskał długoterminowe finansowanie w CHF od akcjonariusza większościowego. Niższa dynamika przyrostu depozytów w stosunku do kredytów wynika także z faktu pozyskania wieloletniego finansowania w EUR od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

 

Od początku roku Bank BGŻ pozyskał ponad 100 tys. nowych klientów. Jest to efekt dobrych wyników sprzedaży kont osobistych oraz pakietów produktowych dla przedsiębiorstw i rolników.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

a.myczkowska@bgz.pl

tel. (22) 860 43 40

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość