Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Banku BGŻ za 2011 r. – wzrost zysku wsparty realizacją strategii

Bank BGŻ osiągnął w 2011 r. 14% wzrost zysku netto. Skonsolidowany zysk netto Banku  wyniósł 128,1 mln zł i był najwyższy w ciągu minionych 3 lat. W samym czwartym kwartale  zysk netto Banku wyniósł 27,2 mln zł.

- Rok 2011 był dobry dla Banku BGŻ - powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes Zarządu Banku BGŻ. - Kontynuowaliśmy strategię wzrostu organicznego przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych Banku. Zwiększyliśmy obecność na rynku poprzez otwiercie nowych oddziałów i uruchomienie naszego banku internetowego – BGŻOptima, który pozyskał wielu nowych klientów. Zwiększyliśmy nasz udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i rolników – dodał Jacek Bartkiewicz.

Głównym czynnikiem wpływającym na zysk netto był wzrost o 38%, do 834,0 mln zł, wyniku z tytułu odsetek. Na poprawę wyniku wpływ miał rozwój akcji kredytowej zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej.

Łącznie kredyty i pożyczki udzielone klientom wzrosły w 2011 r. o 22% do 24 222,4 mln zł. Szczególnie szybko rósł portfel kredytów dla klientów z sektora rolno-spożywczego, którego wartość brutto na koniec 2011 r. wyniosła 10 212,2 mln zł i była o 29% wyższa niż przed rokiem. Udział Banku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł z 3,2% w 2010 r. do 3,7% w 2011 r. Jednocześnie, szósty rok z rzędu, zwiększył się udział banku w rynku kredytów dla rolników. W końcu 2011 r. wynosił 24%.

Depozyty ogółem  wzrosły w 2011 r. o 9% do 22 941,7 mln zł, głównie dzięki środkom pozyskanym przez BGŻOptima. Na wolniejszy wzrost depozytów w porównaniu do akcji kredytowej wpłynęło udzielenie Bankowi przez Rabobank, długoterminowej pożyczki w CHF oraz pozyskanie długoterminowego finansowania w EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Powyższe czynniki wpłynęły na znaczącą poprawę kosztów finansowania Banku w 2011 roku.

Wskaźnik koszty/dochody pozostał  na niezmienionym w stosunku do 2010 r. poziomie - 75,2%. Zarówno przychody jak i koszty wzrosły o 19% r/r. Na wzrost kosztów wpływ miały wydatki związane z rozbudową sieci, przygotowania do wprowadzenia banku na giełdę (IPO), uruchomienie BGŻOptima oraz inne jednorazowe projekty strategiczne. Wyłączając powyższe elementy, wzrost kosztów w 2011 r. wyniósł 11%.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 75pb w 2011 r. wobec 71pb w 2010 r., czyli poniżej średniej dla sektora bankowego.

Wskaźnik udziału należności z utratą wartości w portfelu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniósł na koniec 2011 r. 5,7% (spadek z 6,4% w 2010 r.). Dodatkowym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na cały portfel kredytowy jest bardzo dobra jakość kredytów dla rolników, stanowiących 21% portfela ogółem.
Silny wzrost akcji kredytowej przełożył się na spadek współczynnika wypłacalności  z 11,1% w 2010 r. do 9,7% w 2011 r. Bank obecnie bada możliwości wzmocnienia swojej bazy kapitałowej.

W 2011 r. Bank BGŻ uruchomił 50 nowych oddziałów zwiększając sieć do 394 jednostek na terenie całego kraju. W  minionym roku Bank pozyskał 114 tysięcy nowych klientów detalicznych oraz 22 tysiące klientów instytucjonalnych. Było to możliwe głównie dzięki udanej sprzedaży Konta Plus, uznanego drugi rok z rzędu za najlepsze na rynku, i pakietów produktowych Biznes Lider  i Agro Lider. Podczas pierwszych sześciu tygodni  działalności (od połowy listopada 2011 roku) BGŻOptima zdobyła 37 tysięcy klientów.

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość