Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki Banku BGŻ po III kwartale 2012 roku

Po trzech kwartałach 2012 roku Bank BGŻ osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 77,7 mln zł. Zysk brutto wyniósł 105,5 mln zł. W samym III kwartale 2012 r. zysk netto Banku BGŻ był na poziomie 38,2 mln zł. Na wynik wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody z tytułu odsetek i opłat oraz niższe odpisy na rezerwy.
- Miniony kwartał był dla nas zdecydowanie lepszy od poprzedniego, głównie ze względu na niższe odpisy na rezerwy – zarówno w portfelu instytucjonalnym, jak i detalicznym. Nadal notujemy dwucyfrową dynamikę przychodów r/r – głównie dzięki wynikowi z odsetek, ale również z prowizji i opłat – powiedział Geert Embrechts, wiceprezes zarządu Banku BGŻ.
W 2012 roku Bank BGŻ notuje pewne spowolnienie tempa rozwoju akcji kredytowej głównie ze względu na ograniczenia limitów kredytów preferencyjnych oraz bardziej selektywne podejście do klientów instytucjonalnych, co jest wynikiem spowolnienia gospodarczego. Wzrost portfela kredytów instytucjonalnych na koniec września 2012 r. wyniósł 18% r/r w porównaniu z 31% w 2011 r. Według stanu na koniec września kredyty dla sektora rolno-spożywczego stanowiły 42% portfela kredytowego ogółem oraz 62% portfela klientów instytucjonalnych. Bank kontynuował dobrą sprzedaż kredytów detalicznych denominowanych w złotych, zwłaszcza kredytów hipotecznych i gotówkowych, co zostało wsparte  skuteczną  kampanią marketingową. W efekcie portfel złotowych kredytów detalicznych wzrósł o 18% r/r.
Na koniec trzeciego kwartału depozyty wzrosły o 23% r/r (do  25,7 mld zł) przede wszystkim dzięki oszczędnościom zgromadzonym w BGŻOptima oraz wzrostowi depozytów klientów instytucjonalnych.
Pośród kluczowych wydarzeń III kwartału było zakończenie wezwania na 100% akcji ogłoszonego w kwietniu przez Rababank oraz podwyższenie kapitału. W wyniku zakończonego w lipcu  wezwania Rabobank nabył 16 371 351 akcji tym samym przekraczając 90% udziałów Banku BGŻ. Kolejnym krokiem było podwyższenie kapitału własnego o 500 mln zł poprzez emisję 8 milionów akcji serii D skierowaną do Rabobanku, które miało miejsce jeszcze we wrześniu. Fundusze własne razem na koniec września 2012 r. wyniosły 3 105 mln zł, a współczynnik wypłacalności był na poziomie 11,4%. Na koniec III kwartału łączne zaangażowanie podmiotów Grupy Rabobank wzrosło do 98,26% kapitału zakładowego Banku BGŻ.
Koszty w Banku pozostawały pod kontrolą. Wskaźnik kosztów do dochodów w samym III kwartale wyniósł 67,4%, a w okresie od stycznia do września 69,4% w porównaniu z 75,2% rok wcześniej. Rok do roku koszty działania wzrosły o 12% głównie za sprawą inwestycji w BGŻOptimę oraz rozbudowę sieci placówek, która zostanie zakończona w najbliższym czasie. Dodatkowo Bank podjął działania mające na celu optymalizację kosztów w tym restrukturyzację zatrudnienia, która obejmie maksymalnie 370 pracowników Banku  i zostanie zakończona w czerwcu 2013 r. 

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość