Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2013 roku

W pierwszym kwartale 2013 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 29,5 mln zł wobec 40,5 mln zł rok wcześniej. Najistotniejszy wpływ na wynik miały głębsze niż oczekiwano obniżki stóp procentowych NBP, które przełożyły się na niższe marże odsetkowe na depozytach.
 
Bank BGŻ osiągnął dobre wyniki w zakresie wzrostu liczby klientów oraz wolumenów biznesowych. Liczba klientów zwiększyła się o 7% r/r do 1 mln 21 tys., portfel kredytowy urósł o 9% r/r do 27 mld 317 mln zł, a baza depozytowa wzrosła o 15% r/r do 26 mld 916 mln zł.
 
– Mamy całkowite wsparcie naszego głównego akcjonariusza Rabobanku we wdrażaniu długoterminowej strategii wytyczonej do 2016 roku. Koncentracja na obsłudze klientów z segmentu rolno-spożywczego umożliwiła nam utrzymanie tempa akcji kredytowej powyżej średniej dla sektora bankowego – powiedział Geert Embrechts, pierwszy wiceprezes Zarządu Banku BGŻ. W tym segmencie wzrost portfela kredytowego wyniósł 15% r/r osiągając wartość 11 mld 561 mln zł. Liczba klientów z sektora agro wzrosła o 12% r/r.  
 
– Jednocześnie bank umacniał pozycję na rynku depozytowym – dodał G. Embrechts. Stało się tak głównie za sprawą środków pozyskanych przez BGŻOptimę oraz sieć sprzedaży. Depozyty BGŻOptima osiągnęły wartość 3 mld 767 mln zł, a liczba klientów korzystających z banku internetowego zwiększyła się ponad dwukrotnie do blisko 100 tys.
 
Podobnie jak inne instytucje z sektora bankowego Bank BGŻ odczuł skutki obniżek stóp procentowych NBP. W pewnym stopniu zostały one złagodzone poprzez zabezpieczenie marży na portfelu kredytów preferencyjnych. Wynik z tytułu odsetek banku w pierwszym kwartale wyniósł 239 mln zł i był niższy o 2% r/r.
 
Rosnąca sprzedaż „Konta z Premią” oraz produktów ubezpieczeniowych Avivy i Concordii, przełożyła się na wzrost dochodów prowizyjnych od kart kredytowych i ubezpieczeń. Z drugiej strony rosnące kwoty wypłat premii dla klientów korzystających z „Konta z Premią” oraz obniżka  stawek opłat interchange od kart przyczyniły się do spadku wyniku z tytułu opłat i prowizji o 2% r/r do 69 mln zł.
 
W I kwartale Bank BGŻ utrzymywał ścisłą kontrolę kosztów i realizował program restrukturyzacji rozpoczęty w IV kwartale ub. r. Zatrudnienie w Banku w końcu III kwartału 2012 roku wynosiło 5 752 etaty, a w końcu I kwartału 2013 roku zmalało do 5520 etatów. Wdrożono również szereg inicjatyw dotyczących kosztów rzeczowych. W rezultacie koszty administracyjne ogółem zmalały o 1% r/r.
 
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w I kwartale wyniosły 33 mln zł i były o 22% mniejsze wobec tego samego okresu w ubiegłym roku. Przyczyniła się do tego wyższa stopa odzysku z portfela przeterminowanych kredytów hipotecznych, stabilny poziom odpisów na kredyty gotówkowe oraz  niskie odpisy na kredyty dla rolników.  
 
Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wzrósł do 12,0% na koniec I kwartału br., wobec 10,2% rok wcześniej. Był to głównie efekt wzrostu funduszy własnych o 31% do kwoty 3 mld 475 mln zł.
 
Na koniec kwartału sieć banku liczyła 402 placówki, czyli o 6 więcej niż rok wcześniej.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość