Bank zmieniającego się świata

Bank BGŻ BNP Paribas opublikował raport społeczny za rok 2015

Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2015, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI G4, prezentuje kluczowe aspekty wpływu Banku na otoczenie społeczne i środowiskowe.

Procedura monitoringu CSR dla sektorów wrażliwych, standardy etyczne, darmowe konta dla organizacji społecznych, zwiększanie dostępności produktów i usług, różnorodność w miejscu pracy, inwestycje społeczne, edukacyjne działania Fundacji BGŻ BNP Paribas,  proekologiczne inicjatywy – to tylko niektóre z poruszonych w raporcie tematów. Raport zawiera syntetyczne informacje nt. podejścia Banku do zrównoważonego rozwoju i podejmowanych w tym zakresie działań oraz ich efektów.

Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2015 podsumowuje bardzo trudny rok fuzji dwóch znacząco różnych organizacji. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że obie organizacje wyróżniały się na rynku wysokimi standardami CSR, potwierdzanymi wielokrotnie przez zewnętrznych ekspertów. Daje to nowej połączonej organizacji zupełnie wyjątkową jakość wynikającą z efektu synergii. Dane za 2015 r. traktujemy, jako bilans otwarcia Banku BGŻ BNP Paribas i podstawę do wypracowania w kolejnym roku strategicznych kierunków CSR na najbliższe lata – podkreśla Tomasz Bogus, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

W Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialność biznesu stanowi istotę strategicznego zarządzania i rozumiana jest jako długofalowe zobowiązanie wobec interesariuszy w czterech kluczowych obszarach: odpowiedzialności gospodarczej (wobec klientów i rynku), społecznej (wobec pracowników), obywatelskiej (wobec społeczeństwa) i środowiskowej, zgodnie z którymi zbudowana jest struktura raportu.

Dobór wskaźników i ich istotność zostały ustalone w drodze konsultacji z blisko 30 ambasadorami CSR w poszczególnych liniach biznesowych i obszarach wsparcia. Odpowiadali oni za gromadzenie danych oraz za ich jakość.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość