Bank zmieniającego się świata

Fundacja BGŻ BNP Paribas współdziała na rzecz solidarności

Fundacja BGŻ PNB Paribas jest członkiem Host Committee tegorocznego kongresu fundacji europejskich - Filantropia na rzecz  solidarności. Spotkanie przedstawicieli największych fundacji i instytucji filantropijnych z Europy i świata odbędzie się 31 maja – 2 czerwca, po raz pierwszy w Warszawie.

W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak wzmacniać wzajemne zaufanie i poczucie solidarności wykraczające poza granice naszego kraju, niezbędne do rozwiązywania najbardziej dotkliwych problemów. Kwestie budowy kapitału społecznego w lokalnych środowiskach, działania na rzecz grup wykluczonych społecznie w szczególności dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji oraz rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ BNP Paribas, to nie jedyne działania, które pozostają w naszej optyce – podkreśla Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Podczas dorocznej konferencji Europejskiego Forum Fundacji (EFC) ponad 500 delegatów z całego świata rozmawiać będzie o roli fundacji i instytucji filantropijnych w odbudowaniu solidarności i zaufania w Europie. Konferencję otworzy prof. Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podczas wydarzenia będzie miało miejsce 21 sesji tematycznych, prowadzonych w formie angażujących publiczność warsztatów. Konferencji towarzyszy wiele wydarzeń dodatkowych: koncerty, prelekcje, spektakle, których zwieńczeniem będzie uroczysta kolacja w Pałacu Kultury i Nauki z Panią Prezydent Warszawy, Hanną Gronkiewicz Waltz.

Fundacja Banku BGŻ BNP Paribas wspiera rozwój odpowiedzialnej filantropii już od wielu lat. Pragniemy dzielić się naszymi dobrymi praktykami: formami i narzędziami komunikowania celów i efektów działań, sprawdzonymi sposobami  inwestowania aktywów oraz współpracy wewnątrz- i  międzysektorowej, na polu edukacji, kultury i właśnie solidarności społecznej – dodaje Małgorzata Zdzienicka-Grabarz.

Doroczne konferencje Europejskiego Centrum Fundacji są największym wydarzeniem poświęconym działalności filantropijnej w Europie. Gromadzą przedstawicieli wiodących instytucji filantropijnych, firm społecznie zaangażowanych, międzynarodowych instytucji i agend pomocowych z Europy, Stanów i  ze świata.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość