Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas po raz kolejny w prestiżowym zestawieniu społecznie odpowiedzialnych firm

BNP Paribas po raz trzeci znalazł się w zestawieniu Dow Jones Sustainability, elitarnego grona najbardziej odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie firm na świecie i w Europie. Uzyskując 86 na 100 punktów, BNP Paribas potwierdził swoją wiodącą pozycję w dorocznym rankingu RobecoSAM, podczas gdy średni wyniki dla sektora bankowego spadł do 58 punktów.  

2017: BNP Paribas, pierwszy francuski bank w rankingu  

BNP Paribas potwierdza swoje doskonałe wyniki i konsekwentny rozwój, uzyskując po raz kolejny wyniki powyżej 80 proc. (po raz pierwszy w 2015 roku) i plasując się w najlepszych 12 proc. sektora bankowego.

BNP Paribas znalazł się w globalnej i europejskiej kategorii rankingu Dow Jones Sustainability Index trzeci rok z rzędu. Jest pierwszym bankiem francuskim w zestawieniu oraz jednym z dziewięciu banków europejskich wybranych spośród 274 banków.

W tym roku Grupa uzyskała 100 punktów na 100 możliwych w kategoriach zarządzania ryzykiem i strategii klimatycznej, koncentrując się na transformacji energetycznej. Ponadto, Grupa zasadniczo poprawiła wyniki w obszarach poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeksu postępowania. 

RobecoSAM i BNP Paribas

Szwajcarska agencja ratingowa RobecoSAM, partner S&P Dow Jones Indices, co roku ocenia 2500 największych firm z całego świata kwalifikujących się do włączenia na prestiżową listę DJSI World. Oceny opierają się na formularzach dostosowanych do konkretnych branż. Uruchomione w 1999 roku indeksy etyczne firmy Dow Jones śledzą wyniki finansowe wiodących firm nastawionych na zrównoważony rozwój w oparciu o kryteria ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Z indeksów tych korzystają inwestorzy, którzy uwzględniają powyższe aspekty w swoich strategiach inwestycyjnych.

BNP Paribas uczestniczy w ocenach RobecoSAM od 2002 roku, wypełniając formularz dotyczący swojej działalności i polityki. Formularz składa się z trzech części, które dotyczą trzech aspektów: ekonomicznego (ład korporacyjny, zarządzanie relacjami z klientami, i in.), środowiskowego (np. strategia klimatyczna, polityka i sprawozdawczość środowiskowa) oraz społecznego (bezpieczeństwo i higiena pracy, pozyskiwanie najlepszych pracowników, działalność filantropijna, i in.). 

Jesteśmy bardzo dumni ze znalezienia się w globalnym i europejskim indeksie Dow Jones Sustainability trzeci rok z rzędu. BNP Paribas ugruntował swoją wiodącą pozycję w sektorze bankowym pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu, co widać po wzroście wyniku o 27 punktów między 2002 (pierwszy udział Banku) a 2017 rokiem. Nasze wyniki to w szczególności efekt skutecznej strategii koncentrującej się na transformacji energetycznej oraz głębokim zaangażowaniu w etykę, co pokazują nasze wyniki w tych obszarach – mówi Laurence Pessez, globalna dyrektor ds. CSR w Grupie BNP Paribas.

Ratingi extra-finansowe

„Extra-finansowa” analiza polega na ocenie firm, państw i innego rodzaju emitentów instrumentów finansowych pod względem ich polityki w obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). W oparciu o tę analizę agencja przygotowuje oceny, które umożliwiają porównywanie emitentów – niezależnie od tego, czy są spółkami notowanymi na giełdzie – pod kątem ich praktyk w obszarze ESG. 

Najnowsze wyniki BNP Paribas 

  • Akcje BNP Paribas są obecnie uwzględniane w Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index oraz Pax Ellevate Global Women’s Index Fund, czyli indeksach obejmujących spółki budujące organizacje zrównoważone pod względem płci i promujące kariery kobiet.
  • BNP Paribas znajduje się na 42 miejscu w rankingu 100 najbardziej odpowiedzialnych globalnych firm, opracowywanym przez kanadyjski specjalistyczny magazyn w dziedzinie zrównoważonego rozwoju Corporate Knights.
  • BNP Paribas otrzymał wyróżnienie dla najlepszego banku w dziedzinie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju w ramach nagród Investment Banking Awards 2016przyznawanych przez magazyn The Banker. Tytuł ten przez pięć poprzednich lat przypadał Bank of America.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość