Bank zmieniającego się świata

Grupa BNP Paribas wprowadza nowe zasady finansowania biznesu tytoniowego

Grupa BNP Paribas zaprzestaje działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych, jak również producentów, dystrybutorów i handlowców, których głównym źródłem przychodu jest tytoń.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), działająca w ramach ONZ i zajmująca się ochroną zdrowia, podkreśla, że tytoń jest najszybciej możliwą do wyeliminowania przyczyną śmierci. W 2003 roku WHO wprowadziła Konwencję Ramową dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu, która jest pierwszym międzynarodowym traktatem o zdrowiu publicznym. 

- WHO na skalę międzynarodową alarmuje odnośnie szkodliwych następstw zdrowotnych wynikających z używania tytoniu. Naszą ambicją jest finansowanie rozwoju gospodarczego, jednocześnie mając na względzie pozytywny wpływ na wszystkich naszych interesariuszy - powiedział Jean-Laurent Bonnafe, prezes Grupy BNP Paribas. 

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu jest pierwszym międzynarodowym traktatem o zdrowiu publicznym, koncentrującym się na używaniu tytoniu na świecie i ma za zadanie „chronić obecne i przyszłe pokolenia przed szkodliwymi dla zdrowia, społeczeństwa, środowiska oraz gospodarki następstwami konsumpcji tytoniu oraz narażenia na dym tytoniowy”. W szczególności podkreśla „prawo każdego człowieka do najwyższego standardu zdrowia” oraz istotność działań mających ograniczyć popyt i podaż, aby ten cel osiągnąć. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Grupy BNP Paribas i apelujemy do wszystkich liderów sektora finansowego, aby wraz z BNP Paribas okazali solidarność z sektorem zdrowia i rządami na całym świecie - podkreśla dr Bronwyn King, prezes Tobacco Free Portfolios. 

Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finasowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy. Decyzja obejmuje wszystkie podmioty, których główny przedmiot działalności jest związany z tytoniem.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość