Bank zmieniającego się świata

Bank BGŻ BNP Paribas opublikował Raport CSR za 2017 rok

Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje kompleksowe zarządzanie organizacją, uwzględniając oddziaływanie Banku na otoczenie oraz  działania podjęte w 2017 roku w ramach jego zaangażowania w zrównoważony rozwój. To już 7 raport Banku, jaki instytucja udostępniła swoim interesariuszom. 

Prezentowanie danych pozafinansowych to już nie tylko dobra praktyka, ale obowiązek firmy wobec interesariuszy, na których wpływa działalność organizacji. Bank BGŻ BNP Paribas postrzega wpływ swoich działań na otoczenie jako zobowiązanie i odpowiedzialność za konsekwencję tych przedsięwzięć w zakresie czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego. 

- Jesteśmy świadomi, że prowadząc działalność biznesową, musimy brać pod uwagę również jej wymiar społeczny. Zrównoważony rozwój to nie tylko fundament naszej biznesowej strategii, ale też wielka wartość, która nas łączy. Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną zasadą, na której budujemy swe relacje z otoczeniem, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów związanych z działalnością Banku – mówi Maria Krawczyńska, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas. – Rozumiemy też, że w zmieniającym się świecie nasza odpowiedzialność wykracza poza aspekty czysto biznesowe. Wiemy, że nasze decyzje mają również konsekwencje pozafinansowe: społeczne i środowiskowe. Kierujemy się ekonomiczną racjonalnością, ale jednocześnie staramy się działać według przejrzystych zasad, być uczciwym, lojalnym partnerem, wspierać rozwój społeczny i kulturalny – dodaje Maria Krawczyńska. 

Kluczowe projekty i osiągnięte w 2017 roku rezultaty w  ramach czterech kluczowych filarów odpowiedzialności to m.in.:  

Odpowiedzialność gospodarcza:

  • Pakiet Społeczny Lider to bezpłatne konto dla organizacji społecznych – stworzone z myślą o wsparciu kluczowych dla rozwoju lokalnego organizacji społecznych, którym Bank BGŻ BNP Paribas gwarantuje darmowe niezbędne usługi bankowe ograniczone do minimum formalności. Od 2012 r. z Pakietu skorzystało prawie 15 tys. organizacji.
  • Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw – 98 proc. nowych dostawców podpisało Deklarację CSR Banku. 

Odpowiedzialność w miejscu pracy:

  • W czerwcu 2017 roku Bank BGŻ BNP Paribas zorganizował Wirtualne Dni Otwarte. Akcja pod hasłem „Łazikiem po pracę” odbyła się na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Dzięki przygotowanej specjalnie na tę okazję stronie internetowej w wydarzeniu wzięli udział również zainteresowani internauci. Studenci odwiedzający stoisko promocyjne lub stronę internetową mogli – przy użyciu specjalnej konsoli – sterować robotem znajdującym się w Centrali Banku w Warszawie i w Krakowie. Przemierzając korytarze i piętra budynków, mieli szansę porozmawiać z pracownikami – dowiedzieć się, na czym polega praca w danym obszarze oraz jakie kompetencje są niezbędne, aby podjąć w nim pracę, a także przekonać się, jaka atmosfera panuje w odwiedzonym zespole. 

Odpowiedzialność społeczna:

  • „Klasa” to autorski program stypendialny skierowany do absolwentów gimnazjów z małych miejscowości pochodzących z niezamożnych rodzin i wyróżniających się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce. W 2017 roku kolejnych 40 młodych osób otrzymało szansę nauki w najlepszych szkołach w Warszawie i Krakowie.
  • W ramach wolontariatu pracowniczego ponad 1000 pracowników-wolontariuszy  zaangażowało się w działania społeczne. 

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego:

  • Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z wybranymi partnerami z branży fotowoltaicznej wprowadził kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Korzystając z oferty sfinansować można nawet w 100 proc. zakup systemów: paneli fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz elektrowni przydomowych wiatrowych.  
  • Na dachu Banku w trzech ulach zamieszkały pszczoły miodne, by w „Pasiece pod gwiazdami” produkować lokalny miód. Pasieka wpisuje się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu Banku i jest jego wkładem w zrównoważony ekosystem miejski. 

Raport Społeczny Banku BGŻ BNP Paribas został opracowany zgodnie z wytycznymi  w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reportive Inititaive GRI Standards. Dokument w wersji online jest zgodny ze standardem WCAG 2.0. na poziomie AA. Przeszedł również audyt dostępności dla osób niedowidzących przeprowadzony przez Fundację Widzialni.

Kompletny Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2017 dostępny jest na stronie: https://www.bgzbnpparibas.pl/raportspoleczny2017  

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość