Bank zmieniającego się świata

BGŻ BNP Paribas finansuje przedsiębiorstwa społeczne

Bank BGŻ BNP Paribas uruchamia ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. To firmy, które oprócz maksymalizacji zysku, wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem. W przeprowadzonym wraz z NESsT – międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – pilotażu Bank udzielił finansowania Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, należącemu do portfolio NESsT w Polsce. 

W Polsce działa kilkanaście tysięcy podmiotów ekonomii społecznej. Funkcjonują w różnych formach prawnych – jako organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, czy warsztaty terapii zajęciowej. Ich działalność pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, między innymi w odnalezieniu odpowiedniej pracy. Przedsiębiorstwa społeczne są na etapie silnego rozwoju w Polsce. W Polsce w 2017 roku mieszkały ponad 3 miliony osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, a tylko niespełna 18 proc. z nich było aktywnych zawodowo. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej pracuje co drugi niepełnosprawny. 

- Przedsiębiorstwa społeczne, by się rozwijać i prowadzić swoją działalność na szerszą skalę potrzebują zewnętrznego finansowania. Korzystają więc z grantów, dotacji i darowizn, ale niestety nie zawsze są to wystarczające kwoty, by zapewnić pieniądze na bieżącą działalność i rozwijanie nowych projektów. Mimo iż część ich dochodu pochodzi z komercyjnej działalności gospodarczej, to finansowanie bankowe często nie jest dla nich dostępne, ponieważ nie są w stanie spełnić takich samych warunków, jak tradycyjne przedsiębiorstwa, a co za tym idzie mają trudności z udokumentowaniem odpowiedniej zdolności  kredytowej. Co ciekawe, jak pokazują doświadczenia takich krajów jak Włochy, Belgia, Francja czy Luksemburg – przedsiębiorstwa ekonomii społecznej bardziej skrupulatnie niż inne spłacają swoje zobowiązania.  Stąd wziął się nasz pomysł współpracy z NESsT, organizacją, która na polskim rynku działa od 2013 roku i która w tym czasie zdobyła duże doświadczenie, udzielając bezpośredniego wsparcia biznesom społecznym i uczestnicząc w inicjatywach na rzecz wzmocnienia sektora inwestycji społecznych – mówi Marcin Grabiszewski, dyrektor Departamentu Kredytów Bankowości Detalicznej i Biznesowej w Banku BGŻ BNP Paribas. 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, które zostało objęte pilotażowym projektem Banku BGŻ BNP Paribas i NESsT to organizacja pożytku publicznego, wspierająca aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

- Polski rynek pracy nie zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie wystarczających możliwości zatrudnienia. Ci młodzi ludzie potrzebują specjalistycznego, ciągłego wsparcia emocjonalnego oraz organizacyjnego. Wielu pracodawców, mimo szczerych chęci, nie jest gotowych do stworzenia miejsc pracy dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego właśnie utworzyliśmy Siedlisko. Oferta naszych usług odpowiada zapotrzebowaniu lokalnej społeczności i kompetencjom osób niepełnosprawnych, którym zapewniamy 17 miejsc pracy. Nasza firma społeczna powstała dzięki determinacji liderów organizacji i dofinansowaniu ze środków unijnych. Cieszymy się, że jako pierwsze przedsiębiorstwo społeczne korzystamy z oferty Banku BGŻ BNP Paribas. Taka oferta da szansę na rozwój wielu innym przedsiębiorstwom ekonomii społecznej – a w szczególności tym, które opierają swoją działalność o produkcję i usługi – mówi Teresa Truch, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko. 

Siedlisko świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. 

 - Doceniamy działalność tego typu przedsiębiorstw społecznych jak Siedlisko. Chcemy wspierać je w realizowaniu trudnej misji społecznej i ułatwić niesienie pomocy innym, dzięki zapewnieniu niezbędnego w ich działalności finansowania. Czujemy się do tego zobowiązani. Czerpiemy z doświadczeń Grupy BNP Paribas, która jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych i posiada własną politykę finansowania tego typu inicjatyw – dodaje Marcin Grabiszewski.

Bank BGŻ BNP Paribas działa również na rzecz edukacji i budowania świadomości w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jest między innymi partnerem konferencji Ekosystem pozytywnego wpływu – jak przedsiębiorcy społeczni, intraprzedsiębiorcy i infraprzedsiębiorcy naprawiają świat? która odbędzie się 23 października 2018 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także patronem polskiego wydania książki „Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat”, które zostanie zainaugurowane podczas konferencji. Tego dnia odbędzie się również wykład otwarty autorów książki. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka to jedno ze zobowiązań Banku BGŻ BNP Paribas w ramach odpowiedzialności społecznej – jednego z czterech filarów Strategii CSR. Zaangażowanie pracowników Banku w realizację Strategii CSR, która skupia się wokół czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego, jest doceniana na rynku. Bank BGŻ BNP Paribas został uznany najbardziej odpowiedzialnym Bankiem w Polsce – zajął 1. miejsce w kategorii: bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także  4. miejsce  w klasyfikacji generalnej w XII edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W tym roku Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszył konkurs Startupy Pozytywnego Wpływu. Wśród finalistów znalazły się podmioty społeczne, z którymi współpracuje Bank BGŻ BNP Paribas: Fundacja Łąka – partner akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” zrealizowanego w maju 2018 roku, Pszczelarium – partner Pasieki na dachu Centrali przy ul. Kasprzaka w Warszawie, Panato – partner Banku i Fundacji Banku w zakresie dostarczania odpowiedzialnych gadżetów.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość