Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BGŻ BNP Paribas aktywnie działa na rzecz edukacji finansowej

Podczas piątej edycji projektu BAKCYL 60 pracowników-wolontariuszy z Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło w 2018 r.  314 lekcji o finansach i przedsiębiorczości dla młodzieży.

W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL, wolontariusze, którzy na co dzień są pracownikami Banku, prowadzą dla uczniów szkół podstawowych lekcje z tematów: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Zasady bezpiecznego pożyczania. Natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Rynki finansowe - zaufanie w biznesie, Moje finansowanie – myślę przedsiębiorczo, Mądre inwestowanie. Cykl lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów młodego człowieka, które przygotowuje go do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa.  

Oprócz aktywnego udziału bankowych wolontariuszy w projekcie BAKCYL w całym 2018 r., w ramach trwającej piątej edycji europejskiego projektu European Money Week (25-29 marca 2019 r.) odbędzie się cykl spotkań menedżerów bankowych wysokiego szczebla z młodzieżą ze szkół uczestniczących w projekcie BAKCYL. Jednym z prowadzących takie spotkanie będzie Przemek Furlepa, wiceprezes Banku BGŻ BNP Paribas.

 Świat idzie do przodu. Wiedza dostępna kiedyś na studiach – dzisiaj jest przekazywana niemal w szkole podstawowej. Idąc tym torem – uważamy, że edukację finansową należy rozpoczynać jak najwcześniej. Duża tu oczywiście rola rodziców, ale my, w ramach branży bankowej, rozumiemy też swoją społeczną misję w tym zakresie. Dzięki takim działaniom, jak Projekt BAKCYL, z jednej strony kształtujemy świadome i odpowiedzialne społeczeństwo, z drugiej dajemy młodym ludziom doskonały start do spełniania swoich marzeń w przyszłości. Wierzymy, że to zaprocentuje – mówi Przemek Furlepa.

European Money Week organizowany jest przez Europejską Federację Bankową wraz z ponad dwudziestoma krajowymi asocjacjami bankowymi. W Polsce koordynatorem działań jest Związek Banków Polskich.

Jedną z ważnych lokalnych inicjatyw realizowanych w ramach European Money Week w Polsce jest Kongeres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości (27 marca br.). Podczas Kongresu wielu pracowników Banku BGŻ BNP Paribas zostanie nagrodzonych za swoją aktywność i zaangażowanie w projekt BAKCYL. Fundacja BGŻ BNP Paribas jest partnerem wspierającym to wydarzenie.

BAKCYL to wyjątkowa inicjatywa, która łączy na co dzień konkurujące ze sobą firmy. To koalicja sektora bankowego  na rzecz podnoszenia praktycznej wiedzy uczniów w obszarze finansów i dobrego przygotowania ich do dorosłego życia – prywatnego i zawodowego.

Organizatorem projektu BAKCYL jest Związek Banków Polskich. Obecnie uczestniczy w blisko nim ponad 100 banków partnerskich, w tym 87 spółdzielczych. Bank BGŻ BNP Paribas zaangażowany jest w inicjatywę od 2013 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość