Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

5 lat partnerstwa Banku BGŻ BNP Paribas z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank BGŻ BNP Paribas jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2014 roku. To partnerstwo umożliwiło realizację szeregu inicjatyw, które pozwoliły promować ideę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju biznesu.

– Dzięki partnerstwu dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, edukowaliśmy przyszłych adeptów CSR w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Jesteśmy dumni z bycia członkiem Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Dołączenie do niej było naturalnym krokiem, potwierdzającym nasze strategiczne podejście do zarządzania odpowiedzialnością. Jako BNP Paribas głęboko wierzymy, że tylko zaangażowani i odpowiedzialni liderzy, wierzący w siłę różnorodności, są w stanie prowadzić organizacje do zrównoważonego wzrostu, który przynosi korzyści zarówno dla organizacji, jak i otoczenia – powiedziała Maria Krawczyńska, menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas.  Bardzo cenimy sobie merytoryczne wsparcie ekspertów Forum oraz nieustanną pracę w celu tworzenia platformy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami firm z różnych branż. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych inicjatyw – dodała Maria Krawczyńska.

5 faktów podsumowujących pięciolecie partnerstwa:

  • 124 dobre praktyki Banku BGŻ BNP Paribas opublikowano w latach 2005-2018 w „Raportach Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
  • Od 2016 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
  • Wspólnie zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce hackhaton na rzecz zrównoważonego rozwoju - #SustainHack.
  • Jesteśmy członkiem Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.
  • Jesteśmy partnerem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kierowanego do studentów z całej Polski.

Ponadto, Bank aktywnie uczestniczy w Tragach CSR – największym i najważniejszym wydarzeniu promującym  odpowiedzialny biznes w Polsce, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach partnerstwa Banku z Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracujemy na rzecz popularyzacji idei CSR wśród różnych grup interesariuszy. Wydaliśmy wspólną analizę tematyczną „CSR-owiec, czyli kto?”

Działaniom Banku przyświeca wspólny cel – promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju. Łączymy siły, organizując konferencje i wydarzenia. Nasi eksperci wzięli udział w  konferencji „Biznes, który zmienia świat”, która jednocześnie była okazją do uczczenia 15-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, którego premiera odbyła się 28 marca. Raport dostępny jest tutaj

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość