Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas współorganizatorem zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu

Bank BNP Paribas pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. To pierwsza w Polsce zielona emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez podmiot niefinansowy.

Cyfrowy Polsat, jeden z wiodących graczy sektora TMT w Polsce, wyemitował 7-letnie obligacje serii C o wartości 1 miliarda złotych. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie zrównoważonych projektów spółki podnoszących efektywność energetyczną i zmniejszających ślad węglowy. Obligacje serii C zostały wycenione na poziomie WIBOR6M+165pb, co oznacza obniżenie kosztu finansowania Spółki o 10pb w stosunku do emisji obligacji serii B o tym samym tenorze wyemitowanych w kwietniu 2019 r.

Obligacje oferowane były wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, w trybie emisji publicznej wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu. Nabywcami obligacji byli krajowi oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, w tym banki, fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Wśród inwestorów znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął 20% łącznej wartości emisji.

W lutym 2020 roku obligacje wprowadzone zostały do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cyfrowy Polsat jest pierwszą spółką z sektora niefinansowego, która wyemitowała zielone obligacje na rynku polskim. Emisja otrzymała certyfikat zgodności z Green Bond Principles 2018 poświadczony przez firmę ekspercką Sustainalytics.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość