Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas Leasing Services pozwala klientom odroczyć spłatę rat o pół roku

BNP Paribas Leasing Services umożliwia przesunięcie płatności rat, wynikających z umów pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. To wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy w związku z pandemią COVID-19 napotykają trudności w działalności biznesowej. Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

„Prolongata 6 miesięcy” to produkt umożliwiający przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić Klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a  w przypadku umów leasingu – nie była przedmiotem cesji.

Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, poza kosztami odsetkowymi według stopy umownej. W ramach prolongaty, umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Karencja obejmuje spłatę pełnej raty leasingowej (kapitał i odsetki). W okresie karencji naliczane są jedynie odsetki, które podlegają miesięcznej kapitalizacji. Po okresie karencji raty leasingowe naliczane są od niespłaconego kapitału uwzględniającego powyższą kapitalizację.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: prolongata@corp.bnpparibas.com 

W wiadomości należy zawrzeć następujące dane:

  1. Dane rejestrowe z podaniem numeru NIP/REGON/PESEL
  2. Dane kontaktowe – adres email, numer telefonu, adres pocztowy
  3. Numery umów, których dotyczy wniosek
  4. Krótkie uzasadnienie wniosku

Cały proces może zostać przeprowadzony zdalnie. Dzięki uproszczonej procedurze rozpatrywania wniosko-aneksów, po przejściu weryfikacji klient otrzyma wiadomość zwrotną, podpisany wniosko-aneks wraz z nowym harmonogramem.

Procedura uproszczona dotyczy rozpatrywania wniosków klientów, o zaangażowaniu w Grupie BNP Paribas do 1 mln zł – przy większych ekspozycjach, obowiązuje indywidualny tryb rozpatrywania. 

Więcej informacji o możliwości prolongaty można uzyskać dzwoniąc pod następujące numery

  • Dla Klientów BNP PARIBAS LEASING SERVICES sp. z o. o. – tel. 22 829 97 67 (wew. 4)
  • Dla Klientów BNP PARIBAS BANK POLSKA SA – tel. 22 566 96 50 (wew. 4)

lub pod linkiem https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/ .

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość