Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas dostosowuje się do zmian technologicznych i społecznych, rozwija usługi elektroniczne i walczy z cyfrowym wykluczeniem

BNP Paribas zdecydował o zmianach cen wybranych usług dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. Bank dostosowuje cenniki i oferowane klientom rozwiązania do zmian technologicznych i społecznych, wychodząc naprzeciw użytkownikom bankowości elektronicznej i aktywnie wspierając płatności bezgotówkowe. To element ewolucji, która obejmuje również stałe poszerzanie portfolio usług cyfrowych. Zaktualizowana Tabela Prowizji i Opłat będzie obowiązywała mikroprzedsiębiorców od 15 czerwca, a klientów indywidualnych od 1 lipca 2020 roku. Część przychodów ze zmienionych opłat Bank przeznaczy na zwalczanie wykluczenia cyfrowego, finansując ponad 500 komputerów w ramach akcji #KomputerDlaUcznia.

Zmiany cen obejmą zarówno obniżenia, jak i podwyższenia stawek. Bank będzie informował klientów o zmianach, wykorzystując do tego serwisy bankowość internetowej, e-maile i specjalne adnotacje na wyciągach.

- Aktualna sytuacja wymaga zredefiniowania podejścia do sposobu świadczenia usług bankowych, położenia większego  nacisku na jeszcze szybszy rozwój kanałów cyfrowych oraz adekwatnych zmian cennikowych. Nowe ceny usług odzwierciedlają dynamikę zachodzących na rynku zmian i skorelowane są z trendami zachowań naszych klientów. Staramy się naszą polityką cenową zachęcać klientów do korzystania z kanałów zdalnych oraz usług bezgotówkowych, kosztem wizyt w placówkach. Takie podejście nabrało szczególnego znaczenia w dobie pandemii – komentuje Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający Pionu Produktów Detalicznych i Biznesowych w Banku BNP Paribas. – W te działania wpisuje się również rozwój współpracy z firmą Autenti, dzięki czemu nasi klienci indywidualni otrzymali, a firmowi już wkrótce otrzymają, dostęp do możliwości podpisywania dokumentów elektronicznie, wdrożenie wideoweryfikacji jako zdalnej metody potwierdzania tożsamości oraz nowe funkcjonalności w GOonline, GOmobile, czy Biznes Pl@net. Wspieramy walkę z wykluczeniem cyfrowym, przeznaczając ponad milion złotych na działania zmierzające do jego ograniczenia. Uczestniczymy również w dystrybucji środków przyznawanych mikrofirmom i MŚP w programie Tarczy Finansowej PFR. Wprowadzamy odpowiednie dostosowania w bankowości elektronicznej, aby tym kanałem klienci mogli składać wniosek o subwencję – dodaje Tomasz Dymowski.

Szczegóły zmian dla klientów indywidualnych:

W przypadku klientów indywidualnych, zwiększenie opłat dotyczy jedynie wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w oddziałach. Bank zachęca do dokonywania transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi oraz smartfonami przy użyciu Apple Pay, Google Pay lub BLIK-a. Jest to nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Jeżeli konieczne jest użycie gotówki Bank proponuje korzystanie z bankomatów i wpłatomatów, co pozwala na ograniczenie kontaktów i zachowanie zdrowego dystansu i jest dziś szczególnie istotne. W swojej ofercie Bank  oferuje szeroki dostęp do bezpłatnych wypłat z bankomatów umieszczonych w placówkach banku, urządzeń sieci Planet Cash, a w wybranych pakietach bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce.

  • Podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach Banku dla: rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i walutowych.
  • Obniżenie oprocentowania na rachunkach oszczędnościowych (i walutowych – dla Klientów Wealth Management) oraz lokatach o zmiennym oprocentowaniu.

Szczegóły zmian dla mikroprzedsiębiorstw:

W przypadku mikroprzedsiębiorstw rozwijana bankowość internetowa GOonline oferowana przez BNP Paribas pozostaje darmowa. Dostęp do BiznesPl@net można dodatkowo poszerzyć o nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach jednej miesięcznej opłaty ryczałtowej. W przypadku jednego użytkownika takiej opłaty nie ma.

  • Ujednolicenie zasad pobierania opłat za dostarczane wyciągi do rachunków oraz w przypadku niektórych form dostarczania obniżenie stawek (pakiety w obsłudze).
  • Ujednolicenie typów opłat za dokumenty wystawiane przez bank oraz w przypadku niektórych dyspozycji obniżenie stawek (pakiety w obsłudze).
  • Podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki otwarte i zamknięte dokonywane w kasie banku (w 2 pakietach w ofercie stawki nie ulegają zmianie. Są to Konto Otwarte na Agrobiznes oraz Konto Otwarte na Biznes Non Profit).
  • Wprowadzenie miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z bankowości BiznesPl@net w wersji rozszerzonej (więcej niż jeden użytkownik) w wysokości 15 zł, niezależnie od liczby dodatkowych użytkowników (wszystkie pakiety).
  • Podwyższenie opłaty za przelew krajowy z rachunku Biznes Eskalacja oraz Agro Eskalacja (w obsłudze) zlecanego w oddziale lub telefonicznie (pakiety w obsłudze).
  • Zmniejszenie liczby tabel i ujednolicenie zapisów, aby ułatwić przegląd.
  • Obniżenie oprocentowania na rachunkach pomocniczo-lokacyjnych, lokacyjnych, progresywnych oraz Biznes Eskalacja, Agro Eskalacja, a także lokatach terminowych o zmiennym oprocentowaniu.

Wszystkie zmiany i aktualne Tabele Opłat i Prowizji będzie można znaleźć na stronie internetowej Banku w drugiej połowie maja.

Część przychodów wynikających ze zmiany opłat i prowizji Bank BNP Paribas przeznaczy na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Za milion złotych Bank sfinansował zakup 523 komputerów, które trafią do potrzebujących uczniów w całej Polsce z pomocą fundacji Impact, która jest organizatorem akcji #KomputerDlaUcznia. Z kolei Orange, który jest partnerem projektu, zapewnia do każdego z komputerów  router i kartę SIM, umożliwiające korzystanie z Internetu bez dodatkowych opłat do końca roku.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość