Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas najlepszym europejskim bankiem w zakresie działań na rzecz klimatu według raportu ShareAction

Niezależna brytyjska organizacja pozarządowa ShareAction uznała BNP Paribas za najlepszy bank europejski pod względem wkładu w zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Drugi raz znaleźliśmy się w czołówce banków pod kątem zrównoważonego rozwoju

Od ponad dekady Grupa BNP Paribas angażuje się w tworzenie modelu biznesowego, który umożliwia bankowi przyspieszanie transformacji ekologicznej, czyli przejście na bardziej integracyjny i neutralny dla środowiska model ekonomiczny. Jej przejawem są restrykcyjne Polityki CSR obowiązujące w sektorach uznanych za wrażliwe oraz prowadzone analizy ESG inwestycji i finansowania. Kluczowe jest także podejście do klientów zaangażowanych w wydobycie paliw kopalnych, którym bank pomaga zmienić sposób działania na mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Starania banku w obszarze działań na rzecz klimatu po raz kolejny zostały docenione przez niezależną brytyjską organizację pozarządową, która uznała BNP Paribas za najlepszy bank europejski pod względem wkładu w zarządzanie ryzykiem klimatycznym.

Tematy związane z ochroną środowiska są szczególnie istotne i bliskie całej Grupie BNP Paribas, do której przynależność jest wsparciem we wdrażaniu „zielonych” zmian na rynkach lokalnych oraz powodem do dumy. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwdziałanie zmianom klimatu jest kluczowe dla przyszłości nas wszystkich. W naszych działaniach, zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnie jesteśmy konsekwentni, a wysiłki przynoszą efekty. Nie tylko w postaci wyróżnień. Wciąż jesteśmy jedynym z niewielu banków, który wyklucza finansowanie spółek specjalizujących się w niekonwencjonalnych zasobach ropy naftowej i gazu (np. gaz łupkowy, piaski roponośne). Jesteśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, które zdecydowały się na odejście od finansowania sektora energetyki węglowej. Dodatkowo, nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług opracowywanych wspólnie z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansującymi (EBOR, EBI, BGK), które pomagają zwiększyć odporność na zmiany klimatu oraz im przeciwdziałać – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BNP Paribas.

W badaniu ShareAction 2020 Grupa BNP Paribas zajęła pierwsze miejsce z ogólną oceną 63,2%, w porównaniu ze średnią 39,9% dla wszystkich banków. BNP Paribas jest jednym z dwóch banków, które uzyskały wynik powyżej 60%. Grupa osiągnęła najlepsze wyniki (od 75% do 100%) za dialog z interesariuszami i ogólną strategię działania w dziedzinie klimatu. BNP Paribas wyróżnia się także pod względem szerokiego zakresu polityk sektorowych i wiodącej pozycji w zakresie oferowanych produktów oraz usług „ekologicznych”.

W planach Grupy BNP Paribas jest wiele działań w ramach wdrażania zrównoważonego finansowania. Jednym z nich jest analiza śladu ekologicznego całego portfela kredytowego – firm dziś i osób fizycznych w przyszłości – oraz ukierunkowanie go w celu stopniowego dostosowywania do celów porozumienia paryskiego. Wysiłek jest podejmowany samodzielnie, w ramach współpracy z innymi podmiotami, organami regulacyjnymi oraz całym ekosystemem organizacji rządowych i pozarządowych, który opracowuje standardy w celu oceny ryzyka i wpływu środowiskowego banków i ich klientów w wiarygodny i porównywalny sposób.

Celem całej Grupy BNP Paribas jest też przyspieszenie rozwoju zrównoważonych rozwiązań bankowych. Takie podejście pomoże światu w dokonaniu ogromnej transformacji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i zachowania różnorodności biologicznej, która jest nierozerwalnie z nim związana.

Obecny kryzys zdrowotny jeszcze bardziej uświadamia, że strategiczne podjęcie przez organizacje finansowe spraw noszących miano wspólnego dobra jest niezbędne dla przyszłości nie tylko każdej firmy, ale każdego obywatela. Towarzyszące nam kryzysy środowiskowe, a co za tym idzie także społeczne i ekonomiczne, wynikają m.in. ze znacznego zmniejszenia różnorodności biologicznej wskutek wzmożonej działalności człowieka w ostatnich pięćdziesięciu latach. Proces odwrócenia tego trendu będzie długotrwały, lecz Grupa BNP Paribas zamierza wraz z klientami przyczynić się transformacji gospodarczej, niezbędnej dla naszej wspólnej przyszłości.

ShareAction to organizacja działająca na rzecz przekształcenia systemu finansowego poprzez ukierunkowanie inwestorów na projekty, które przynoszą korzyści społecznościom i środowisku naturalnemu. W marcu 2020 r. dział zajmujący się zarządzaniem aktywami, BNP Paribas Asset Management, zajął drugie miejsce na świecie w raporcie ShareAction, w którym oceniono 75 największych zarządzających aktywami pod względem odpowiedzialnej strategii inwestycyjnej i zaangażowania akcjonariuszy w obszarach ładu korporacyjnego, zmian klimatu, praw człowieka oraz różnorodności biologicznej.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość