Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas partnerem 10. Europejskiego Kongresu Finansowego

Eksperci z BNP Paribas w Polsce oraz grupy BNP Paribas wezmą udział w 10. Europejskim Kongresie Finansowym. Bank BNP Paribas od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem kongresu. EKF to niezależny think tank, który zaznacza swoją obecność w krajowej i międzynarodowej debacie na tematy gospodarczo-finansowe. Czerwcowa konferencja jest pierwszą, wirtualną odsłoną kongresu. Wiodącym hasłem w tym roku będą „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Spotkanie stacjonarne planowane jest w październiku.

W dyskusjach BNP Paribas będą reprezentować Jean Lemierre, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy BNP Paribas, Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas oraz Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas.

Jean Lemierre, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy BNP Paribas, jako keynote speaker otworzy sesję Odpowiedzialne finanse – środowisko, zrównoważony rozwój i stabilność finansowa oraz weźmie udział w rozmowie z Przewodniczącym Rady Programowej EKF, Janem Krzysztofem Bieleckim. Sesja odbędzie się pierwszego dnia kongresu, 15 czerwca. Grupa BNP Paribas przykłada szczególną wagę do oceny finansowanych projektów i inwestycji pod kątem ich wpływu na otoczenie. Od kilku lat prowadzi szczegółowy przegląd portfela klientów wytwarzających energię elektryczną, dążąc do osiągnięcia zgodności swojej polityki w tym zakresie z celami paryskiego porozumienia klimatycznego.

Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w  Banku BNP Paribas w kolejnym dniu kongresu, będzie uczestniczył w debacie Ochrona powietrza, kryzys wodny, zielona energia – rola sektora finansowego w rozwoju programów i narzędzi wspierających zrównoważoną transformację, której Bank jest również gospodarzem. BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w sektorach, których działania są uznawane za niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju lub szkodliwe dla środowiska. Wycofując się z finansowania energetyki węglowej bank rozwija jednocześnie finansowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.

Trzeciego dnia kongresu, Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas będzie reprezentował bank podczas debaty Innowacje w bankowości w erze po COVID-19. Pandemia koronawirusa okazała się katalizatorem, który przyspieszył zmiany technologiczne wdrażane w bankowości. Wiele z nich ma szansę wyznaczyć trendy na czas po epidemii. Bank BNP Paribas stale udoskonala swoje rozwiązania cyfrowe wyposażając klientów w najnowsze narzędzia i funkcjonalności, takie jak podpis elektroniczny, czy możliwość zdalnego otwierania rachunku z wykorzystaniem wideo weryfikacji. Bank rozwija też swoje systemy w oparciu o technologię chmury.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość