Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas był organizatorem największej emisji obligacji w historii spółki ATAL. Deweloper pozyskał łącznie 200 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska pełnił rolę wyłącznego organizatora i prowadzącego księgę popytu dla publicznej emisji obligacji wyemitowanych przez ATAL. Deweloperska spółka pozyskała łącznie 200 mln zł, z czego 50 mln zł to zapisy złożone na papiery w dodatkowej rundzie po tym, jak popyt na obligacje wyraźnie przekroczył zakładane pierwotnie 150 mln zł. To największa emisja obligacji w historii spółki.

Emisja obligacji ATAL to jedna z pierwszych ofert obligacji korporacyjnych przeprowadzonych po kilkumiesięcznym zastoju na rynku spowodowanym pandemią koronawirusa. Obligacje oferowane były wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, w trybie emisji publicznej wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu. Zapisy na obligacje ATAL złożyli inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. W efekcie objęli oni dwuletnie papiery serii AW o wartości nominalnej 150 mln zł wycenionej na poziomie WIBOR6M+260pb oraz dodatkowo obligacje serii AW2 o wartości nominalnej 50 mln zł, wyemitowane na takich samych warunkach.

– Wczesną wiosną rynek obligacji zatrzymał się, podobnie jak większość sektorów gospodarki w okresie społecznej kwarantanny. Widzimy jednak, że inwestorzy powrócili już na rynek obligacji, a wiarygodni emitenci mogą z powodzeniem pozyskiwać kapitał na rozwój – powiedziała Katarzyna Goebel, Dyrektor Biura Emisji Instrumentów Dłużnych w Banku BNP Paribas.

– ATAL jest doskonale znany na rynku kapitałowym i regularnie korzysta z finansowania pochodzącego z emisji obligacji. Nasz sprawdzony model biznesowy znajduje uznanie u inwestorów – to sprawia, że jesteśmy preferowanym partnerem instytucji finansowych – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL jest jednym z czołowych deweloperów w Polsce. Głównym profilem działalności jest realizacja projektów mieszkaniowych, od pojedynczych budynków wielorodzinnych w centralnych lokalizacjach po wieloetapowe osiedla, zlokalizowane w obrębie siedmiu największych miast w Polsce: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta, Łodzi, Gliwic i Katowic. Od czerwca 2015 roku akcje ATAL są notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość