Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska i EBI wspólnie działają na rzecz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w Polsce

Banki zawarły umowę gwarancji w wysokości 71,2 mln PLN na wsparcie finansowania przez BNP Paribas Bank Polska polskich projektów w zakresie efektywności energetycznej. Jest to pierwsza operacja podziału ryzyka pomiędzy bankami realizowana w Polsce w ramach unijnego programu „PF4EE”. Beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z BNP Paribas Bank Polska umowę udzielenia gwarancji na kwotę 71,2 mln PLN w celu zapewnienia „gwarancji portfela z tytułu pierwszej straty” na wsparcie finansowania projektów skutkujących poprawą efektywności energetycznej, realizowanych przez polskich właścicieli domów, mikrogospodarstwa rolne, a także wspólnoty mieszkaniowe. Środki z gwarancji będą wsparciem finansowania, które  w ramach umowy z EBI planuje udostępnić BNP Paribas Bank Polska na projekty związane z efektywnością energetyczną, w łącznej kwocie 742 mln PLN. Oczekuje się, że beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów. Gwarancja EBI została przyznana w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej („PF4EE”), którego współtwórcami są EBI i Komisja Europejska w ramach programu LIFE.

Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dla których wsparcie zapewniają BNP Paribas Bank Polska i EBI, jest jednym z głównych celów polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. Działanie ma na celu ułatwienie inwestowania w poprawę efektywności energetycznej i energię odnawialną polskim właścicielom domów, gospodarstwom rolnym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Wsparcie udzielane w ramach programu może zostać wykorzystane na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych i mikro gospodarstwach rolnych oraz na sfinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych. Wśród inwestycji, które mogą być objęte tym finansowaniem, są także instalacje fotowoltaiczne dla prywatnych właścicieli domów i mikro gospodarstw rolnych. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych, wsparciem objęty jest szeroki zakres inwestycji na rzecz efektywności energetycznej, który obejmuje instalacje w energooszczędne okna lub elewacje, systemy ogrzewania i wentylacji oraz odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska stwierdziła: – W kontekście działań na rzecz klimatu wiele można zyskać dzięki efektywności energetycznej. Inwestowanie w projekty dotyczące zmian klimatycznych nie sprowadza się wyłącznie do wytwarzania energii czy e-mobilności. Niezbędny jest także ogromny wysiłek, by lepiej zarządzać energią, którą zużywamy, i lepiej ją wykorzystywać. Zgodnie ze zobowiązaniem EBI do podniesienia udziału naszego finansowania w projektach związanych ze zmianami klimatycznymi do 50% do 2025 r. z pełnym zaangażowaniem wspieramy ten projekt we współpracy z naszym wieloletnim partnerem BNP Paribas Bank Polska, ponieważ da on polskim właścicielom domów i gospodarstw rolnych szansę na zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko oraz pozwoli zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię.

Jarosław Rot, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialny za Centrum Kompetencyjne w zakresie zrównoważonego finansowania w BNP Paribas Bank Polska, dodał: – Do kluczowych tematów debaty publicznej i wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy, należy dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W BNP Paribas Bank Polska podejmujemy aktywnie inicjatywy, których celem jest wspieranie tworzenia zrównoważonej gospodarki i zapewnienie ochrony zasobów naturalnych. Jako pierwsi na polskim rynku nawiązaliśmy współpracę z instytucjami unijnymi w zakresie instrumentu PF4EE. Dzięki niej możemy zaoferować naszym klientom finansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich domach i gospodarstwach rolnych oraz projektów termomodernizacji budynków wielorodzinnych na masową skalę. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w transformacji energetycznej tak wielu segmentów rynku oraz wspierać szerokie grono Polaków w produkcji energii odnawialnej z urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: – Efektywność energetyczna stanowi kwestię o priorytetowym znaczeniu dla wielu krajów na całym świecie. Należy ona do zasadniczych elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz zajmuje kluczowe miejsce w procesie przechodzenia na produkcję czystej energii. Z tych powodów zasada zapewnienia przede wszystkim efektywności energetycznej jest dewizą, która przyświeca naszemu życiu i pracy. Zważywszy na wyzwania, z którymi przyszło nam się w tym roku zmierzyć w związku z wybuchem pandemii COVID-19, efektywność energetyczna będzie miała jeszcze większą rolę do odegrania w przyszłości, gdy będziemy dążyć do odbudowy gospodarczej: z realizacją małych projektów energetycznych wiąże się znaczny potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i obniżania rachunków za energię. Bardzo się cieszę, że projekty, które podnoszą poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną realizowane są także w Polsce.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2019 r. grupa EBI przeznaczyła 5,4 mld EUR na finansowanie polskich projektów. Relacja EBI z BNP Paribas Bank Polska została nawiązana w 2008 r. Od tego czasu oba podmioty prowadzą intensywną współpracę.

PF4EE to wspólny instrument finansowy EBI i Komisji Europejskiej mający na celu wsparcie kredytowania projektów na rzecz efektywności energetycznej przez instytucje finansowe. To już jedenaste działanie operacyjne podjęte w ramach programu i pierwsze w Polsce. Instrument podziału ryzyka PF4EE jest mechanizmem ograniczania ryzyka, który umożliwia pośrednikom finansowym częściowe pokrycie ewentualnych strat poniesionych w ramach nowo utworzonych przez nich portfeli kredytów z przeznaczeniem na finansowanie inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej dla beneficjentów końcowych.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość