Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas sfinansował ekologiczne inwestycje warte 1,5 mld złotych

Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank BNP Paribas w ramach „zielonego finansowania” przekroczyła 1,5 mld złotych. Ponad 1 mld złotych to przyrost w ciągu ostatnich trzech lat, a 461 mln złotych – w 2020 r. Według analityków banku, same prosumenckie instalacje fotowoltaiczne pozwoliły uniknąć zużycia 43 tys. ton węgla, co oznacza redukcję emisji CO2 o ok. 86 tys. ton. To tyle, ile co roku pochłania prawie 4 miliony dorosłych drzew.

- Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest wpisana w Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju realizowaną przez Bank BNP Paribas. Podejmujemy działania na kilku płaszczyznach – ograniczamy własny wpływ na środowisko naturalne, edukujemy pracowników i przede wszystkim – dopasowujemy naszą ofertę produktów i usług do wyzwań współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu. Najważniejsze obszary transformacji energetycznej, które finansujemy, to efektywność energetyczna w obszarze budynków i w przemyśle oraz OZE. To inwestycje o bardzo różnym charakterze i skali – od przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, przez biogazownie rolnicze, termomodernizację budynków, zwiększanie efektywności energetycznej w przemyśle, aż po warte kilkaset milionów złotych projekty OZE w obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (CIB) – mówi Jarosław Rot, Chief Sustainability Officer, Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas ma długą tradycję finansowania zielonych inwestycji. Jedną z pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była umowa z EBOR na Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce zawarta w 2011 roku. Prawdziwe przyspieszenie w tym obszarze nastąpiło jednak w latach 2018-19. Wtedy bank znacząco rozbudował własny know-how, m.in. zatrudniając inżynierów, którzy wspierają klientów banku w transformacji energetycznej.

W tym samym czasie, szczególny nacisk w rozwoju oferty położono również na fotowoltaikę dla klientów indywidualnych. Zwiększenie finansowania w tym zakresie to efekt m.in. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach unijnego programu LIFE i inicjatywy PF4EE - wspólnego instrumentu finansowego EBI i Komisji Europejskiej, mającego na celu wsparcie kredytowania projektów na rzecz efektywności energetycznej przez instytucje finansowe. Innym bardzo ważnym porozumieniem pomiędzy EBI a Bankiem są umowy dotyczące uczestnictwa w inicjatywach ELENA w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nim Bank BNP Paribas pozyskał środki na stworzenie programu finansowania efektywności energetycznej, skierowanego do wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Jego beneficjenci otrzymują kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej oraz preferencyjne warunki finansowania.

- Potencjał rozwoju wciąż jest ogromny. W różnych segmentach rynku widzimy wzrastające zainteresowanie inwestycjami w OZE i podnoszeniem efektywności energetycznej. Sprzyjają temu programy wsparcia, takie jak Mój Prąd, Fundusz Termomodernizacji i Remontów czy Gwarancje Biznes Max oferowane we współpracy z BGK. Pozytywne trendy są częściowo wzmacnianie zmianami w prawie. Przykładowo, w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na wyższe dofinansowanie do projektów związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jeżeli wraz z realizacją tego przedsięwzięcia zdecydują się na zainstalowanie mikro instalacji OZE. Aktywnie wspieramy również klientów indywidualnych - nasz bank sfinansował blisko 20 tys. mikroinstalacji na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. W zakresie inwestowania w fotowoltaikę obserwujemy także duże zainteresowanie wśród firm. Instalacje na dachach budynków wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa umożliwiają firmom istotnie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej i co się z tym łączy poprawić rentowność prowadzonego biznesu – tłumaczy Adam Hirny, Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas.

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość