Bank zmieniającego się świata

Wolontariusze Banku BNP Paribas w 2020 roku pokazali, że można na nich polegać

„Możesz na mnie polegać”, to motto wolontariatu pracowniczego, który w banku działa od 2011 r. Program wspiera realizację strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. W ciągu prawie dziesięciu lat bankowi wolontariusze pokazali, że w zmieniającym się świecie, chęć niesienia pomocy innym jest niezmienna. W 2020 r. pracownicy banku nie tylko angażowali się w Szlachetną Paczkę, realizowali własne projekty wolontariackie, lecz także aktywnie wspierali walkę z pandemią szyjąc maseczki ochronne dla potrzebujących. Oprócz działań na rzecz innych, bank promuje ideę wolontariatu pracowniczego, angażując się w prace nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu, której inicjatorem jest Koalicja Liderów Pro Bono.

- Wolontariat pracowniczy inspiruje, integruje, motywuje i pozwala nabywać nowe umiejętności. Niesie za sobą wiele korzyści dla wolontariuszy angażujących się w działania na rzecz innych oraz wzmacnia ich poczucie wpływu na swoje otoczenie. W Banku BNP Paribas skupiamy się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób możemy przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach- mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Ważnym momentem działań wolontariuszy Banku BNP Paribas w 2020 roku, była coroczna akcja Szlachetnej Paczki. Od 2018 roku bank jest partnerem strategicznym tej inicjatywy. Mimo wyzwań, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa, w pomoc potrzebującym zaangażowało się 2470 pracowników banku i spółek Grupy BNP Paribas: BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Securities Services i BNP Paribas Leasing Solutions, którzy wspólnie przygotowali paczki dla 134 rodzin z całej Polski.

- Jest to dla nas budujące, że mimo niepewności dotyczących tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, w akcję zaangażowało się aż 2470 bankowych wolontariuszy. Jest to największa zorganizowana akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki wśród firm. Cieszymy się, że coraz więcej organizacji do nas dołącza, szerząc ideę mądrego pomagania, która przyświeca Szlachetnej Paczce – zaznacza Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Banku BNP Paribas.

Bank wspiera pracowników w ich społecznych działaniach. Każdy z pracowników ma do wykorzystania dodatkowe dwa dni wolne na działania wolontariackie. Pracownicy mogą angażować się indywidualnie lub zespołowo, zgłaszać swoje pomysły lub brać udział w akcjach organizowanych przez bank i Fundację BNP Paribas.  

  • Fundacja BNP Paribas organizuje „Konkurs na projekty wolontariackie” przyznając wsparcie finansowe w wysokości 3-5 tys. zł na projekty zgłaszane przez pracowników i realizowane przez nich wspólnie z organizacjami społecznymi, którym chcą pomagać. W 2020 roku 174 wolontariuszy zrealizowało 36 projektów;
  • Od 2013 r. bankowi wolontariusze uczą młodzież podstaw finansów i przedsiębiorczości w ramach programu BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, wspólnej inicjatywy sektora bankowego, koordynowanej przez Warszawski Instytut Bankowości. W 2020 roku w projekcie brało udział 97 bankowych wolontariuszy;
  • Bank umożliwia również pracownikom pomaganie poprzez aktywność fizyczną. W ramach akcji „Dobre kilometry” starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów uprawiając sport. Wynik przeliczany jest na darowiznę dla organizacji wybranej przez pracowników. W 2020 roku 348 osób pokonało 70 339 km, w związku z czym Fundacja BNP Paribas przekazała 20 000 zł Fundacji Herosi;
  • Od 2011 r. Fundacja BNP Paribas we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa organizuje akcję „Krwinka”, podczas której pracownicy Banku BNP Paribas w specjalnych ambulansach oddają krew. Do tej pory przekazali 236 litrów krwi. W 2020 oddano 31 litrów krwi.

Jako członek Koalicji Liderzy Pro Bono, bank brał udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument ogłoszono 1 grudnia 2020 r. podczas VIII Konferencji Liderzy Pro Bono w związku z 35. rocznicą ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość