Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas przygotowuje rolników na Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to strategia, która ma przekształcić Unię w neutralną klimatycznie, nowoczesną, zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę. Obejmuje transformację nie tylko energetyki, przemysłu, czy transportu, ale stawia na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie. Przekształcenie systemów żywnościowych określa strategia „od pola do stołu”. Aby przygotować rolników do jej wdrażania, Bank BNP Paribas zaprasza na cykl wideopodcastów opartych na diagnozie sytuacji w polskich gospodarstwach.

Zgodnie z założeniami UE, strategia „od pola do stołu” umożliwia przejście na zrównoważony system żywnościowy, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do zdrowego żywienia pozyskiwanego z poszanowaniem środowiska. Zmierza również do ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia źródeł utrzymania podmiotom gospodarczym. Z jednej strony unijna strategia określa konkretne ambitne cele dotyczące przekształcenia systemu żywnościowego, z drugiej zapewnia wsparcie dla producentów w ramach wspólnej polityki rolnej.

- Jako bank towarzyszący producentom żywności na co dzień, mówimy o sprawach ważnych dla polskich gospodarstw. Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie wiąże się z potrzebą istotnych zmian, dostosowań technologicznych i transferu wiedzy w rolnictwie. Jest też szansą na rozwój w nowych obszarach i budowanie konkurencyjności na światowych rynkach poprzez jakość – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Strategia „od pola do stołu” zakłada, że do 2030 roku, produkcja ekologiczna w rolnictwie obejmie 25% gruntów, stosowanie nawozów zmniejszy się o 20%, pestycydów o 50%, a sprzedaż antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt spadnie o 50%. Aby pomóc polskim rolnikom przygotować się do nowych wymagań i wykorzystać pojawiające się możliwości, Bank BNP Paribas zlecił badanie stanowiące diagnozę sytuacji wyjściowej w polskich gospodarstwach oraz przygotował serię wideopodcastów, w których omówi wyniki tej analizy oraz kwestie związane z unijną strategią.

- Badanie pokazuje, że wprowadzenie w polskich warunkach (specyficzna struktura i status gospodarstw rolnych) Europejskiego Zielonego Ładu musi być bardzo mocno przemyślane, aby nie pogłębiło różnic w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych – mówi Marcin Chrobot, prezes agencji badawczej Martin & Jacob realizującej badanie na zlecenie banku. 

- Potrzebne jest dalsze zwiększanie świadomości wyzwań, ale również szans związanych ze zrównoważonym rolnictwem oraz edukacja na temat nowej strategii i jej założeń – dodaje Maciej Piskorski.

Bank BNP Paribas aktywnie uczestniczy w transformacji gospodarki dostosowując swoje polityki finansowania i inwestycji, wdrażając nowe produkty, włączając się w ważne partnerstwa, a także wspierając inicjatywy edukacyjne. Działa na rzecz popularyzacji odpowiedzialnego podejścia do wytwarzania żywności i pomaga we wdrażaniu odpowiednich narzędzi. Inicjatywy te wpisują się w realizację przez Bank BNP Paribas 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Bank dzieli się specjalistyczną wiedzą i oferuje konkretne narzędzia pomagające w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa na swoim portalu Agronomist.pl – autorskiej platformie Banku BNP Paribas dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych. Jego użytkownicy mogą korzystać m.in. z przydatnych kalkulatorów (np. produkcji azotu w nawozach odzwierzęcych), rolniczego serwisu pogodowego, a także narzędzi rolnictwa precyzyjnego, w tym satelitarnego monitoringu pól. Użytkownicy portalu mają również do dyspozycji moduł „Nieruchomości” czy moduł „Rola Prawnika”. Na Agronomist.pl znajdują się także notowania średnich cen produktów rolnych, kalendarz wydarzeń branżowych oraz inne przydatne informacje.

Wkrótce bank udostępni kolejny pomocowy kalkulator emisji gazów cieplarnianych, pozwalający oszacować emisyjność netto na poziomie każdego gospodarstwa. Narzędzie pomoże przedsiębiorcom rolnym lepiej wypełniać zobowiązania wynikające z celów unijnej strategii.

Wyniki badania i kwestie związane z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie są tematem serii wideopodcastów z ekspertami Banku BNP Paribas z sektora Food&Agri. Bank zaprasza już dziś na bankowy kanał Spotify oraz na dedykowaną stronę

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość