Bank zmieniającego się świata

Europejski Zielony Ład będzie szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, choć potrzebny będzie wysiłek

Polityka Europejskiego Zielonego Ładu ma coraz bardziej realne ramy prawne: 28 czerwca b.r. Rada Unii Europejskiej przyjęła europejskie prawo klimatyczne. Oprócz neutralności klimatycznej UE do 2050 r., nowa legislacja zakłada obniżenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Bank BNP Paribas już teraz pomaga producentom rolnym i rolnikom obniżać emisyjność gospodarstw, udostępniając bez opłat kalkulator emisji gazów cieplarnianych AgroEmisja.

Dla producentów rolnych i rolników Europejski Zielony Ład i prawo klimatyczne to wizja nowych przepisów, których – biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo ambitną strategią wzrostu – będzie niemało. Z drugiej strony, szczegóły nadchodzących zmian nie są znane. Na dziś dzień wiadomo jedynie, że będą potrzebne gruntowne zmiany w unijnych standardach produkcji żywności, m.in. o 2030 r. uprawy ekologiczne mają objąć 25% wszystkich upraw a użycie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej ma spaść o odpowiednio: 20% i 50%. O połowę ma również zmniejszyć się zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Obserwujemy obawy producentów rolnych i rolników. Są one naturalne skoro mówimy o konieczności dostosowań i zmianach w sposobie działania. Warto jednak pamiętać, że UE chce przeznaczyć na zieloną transformację gigantyczny budżet. Jeśli zostanie zorganizowane dobre wsparcie systemowe, producenci rolni będą mogli naprawdę dużo zyskać: rozwinąć swoje gospodarstwa, wdrożyć innowacje, wypracować przewagi konkurencyjne nad producentami z innych krajów – mówi Anna Link, dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych w International Food & Agri Hub BNP Paribas.

Pragmatyczne podejście i praktyczne narzędzie

Według analityków BNP Paribas Food & Agro w myśleniu o przyszłości produkcji rolnej oraz Europejskim Zielonym Ładzie warto trzymać się pragmatycznego podejścia i chłodnej analizy. Dlaczego? – Europejski Zielony Ład jest faktem. Uważamy, że im wcześniej producenci rolni zaczną przygotowywać się do zmian, tym spokojniej będzie przebiegać cały proces i tym więcej uda się osiągnąć korzyści. Właśnie dlatego nasze narzędzia do zielonej transformacji w produkcji rolnej udostępniamy już teraz, z wyprzedzeniem – mówi Anna Link.

Najnowszym rozwiązaniem Banku BNP Paribas wspierającym rolników we wdrażaniu zrównoważonych sposobów produkcji jest kalkulator AgroEmisja, który pozwala szacować wielkość emisji gazów cieplarnianych w uprawach roślinnych i produkcji mleczarskiej. Docelowo kalkulator znacznie ułatwi obniżanie emisji w polskich gospodarstwach rolnych. – Eliminowanie emisji gazów cieplarnianych jest kluczowe w Europejskim Zielonym Ładzie i zrównoważonej produkcji. Jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych do zmierzenia i zarządzania parametrów. Nasz kalkulator jest odpowiedzią na realną potrzebę – mówi Anna Link.

Kalkulator AgroEmisja do obliczania emisji gazów cieplarnianych jest dostępny na portalu agronomist.pl bez żadnych opłat – wystarczy zarejestrować się jako użytkownik portalu. Rozwiązanie powstało w oparciu o model obliczeniowy konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance i działa całkowicie intuicyjnie. Rolnik czy producent rolny musi podać jedynie wymagane informacje o swoim gospodarstwie. Na koniec szacunku generowany jest raport z wynikiem emisyjności i dodatkowymi informacjami, takimi jak np. emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla z produkcji, wartość emisji na poszczególne elementy produkcyjne oraz struktura kosztów tej emisji. Cały proces kalkulacji zajmuje od 15 do 30 min.

Potrzebne wsparcie w nieuniknionych zmianach

Analitycy BNP Paribas Food & Agro mocno podkreślają, że aby zielona transformacja się udała, producentom rolnym i rolnikom potrzebne będą czas oraz dobrze zorganizowane wsparcie systemowe.  – Tak duże zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Ważne jest zrozumienie, że to nie może być rewolucja, tylko przemyślany proces rozłożony w czasie. Producenci rolni chcą utrzymać dotychczasowy poziom przychodów i rentowności. Wsparcie systemowe powinno adresować te kwestie, bo są one bardzo istotne z punktu widzenia ich otwartości na zmiany – mówi Anna Link.

Analitycy BNP Paribas Food & Agro zwracają również uwagę, że Europejski Zielony Ład przyspiesza i formalizuje wdrażanie zmian, które prędzej czy później i tak byłyby nieuniknione. Bez względu na przepisy czy ich obecny brak, diametralnie zmieniają się oczekiwania konsumentów, którzy poszukują na półkach sklepowych jedzenia zdrowego nie tylko dla nich, ale też dla całej planety. Świadomość klimatyczna rośnie już od dawna i nie bez przyczyny część europejskich producentów żywności zaczęła wdrażać standardy zrównoważonej produkcji dużo wcześniej nim Zielony Ład ujrzał światło dzienne.

------

BNP Paribas International Food & Agri Hub to centrum kompetencyjne Grupy BNP Paribas w zakresie obsługi rynku rolno-spożywczego w Polsce, Turcji, Maroku i na Ukrainie. Hub został stworzony jako odpowiedź Banku BNP Paribas na zmiany, które rewolucjonizują współczesne rolnictwo i produkcję żywności. Zlokalizowany w Warszawie zespół bankowców oraz analityków sektora rolno-spożywczego rozwija unikalną platformę wiedzy i usług, która pozwala producentom żywności zdobywać nowe rynki, zwiększać efektywność, wdrażać nowe modele biznesowe i szybko dostosowywać się do szybko zmieniających się oczekiwań konsumentów.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość