Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Rusza druga edycja akcji Banku BNP Paribas „Gdzie są nasze Patronki”

Danuta Kobylińska-Walas, Teresa Grodzińska, Wanda Rutkiewicz, Elżbieta Zawacka, Jadwiga Jędrzejowska, Olga Drahonowska-Małkowska  – to tylko kilka przykładów kobiet, których dokonania stały się bliższe uczniom i uczennicom szkół, które obrały je na swoje Patronki. W pierwszej edycji akcji Banku BNP Paribas „Gdzie są nasze Patronki” bank zachęcał szkoły do przyjmowania imion żeńskich bohaterek. 15 września br. rusza druga edycja akcji, w której bank przewidział granty dla 15 placówek, w tym przedszkoli, które nie mają jeszcze żadnego imienia, a chciałyby obrać wybitne kobiety na swoje Patronki.

- Kobiecych wzorów i autorytetów brakuje dziewczynkom i chłopcom, przecież każdy – niezależnie od płci – może inspirować się ich dokonaniami czy postawą. Pierwsza edycja naszej akcji pokazała, jak potrzebna jest taka inicjatywa. Wsparcie na promocję osiągnięć patronki przekazaliśmy ponad 20 szkołom. W nowym roku szkolnym ruszamy z drugą edycją, rozszerzając ją również na przedszkola. Zachęcamy dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli do nadania ich placówce imienia Patronki, aby w ten sposób popularyzować osiągnięcia kobiet zasłużonych dla lokalnej społeczności, dla Polski, czy na międzynarodową skalę. Oferując granty, chcemy ułatwić szkołom działania edukacyjne umożliwiające upamiętnienie obranej Patronki – mówi Agnieszka Konarzewska, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas.

Historia pełna jest kobiet wyróżniających się w wielu dziedzinach, które warto uhonorować. Tymczasem tylko ok. 10% patronów szkół w Polsce to kobiety. W tegorocznej edycji akcji „Gdzie są nasze Patronki” Bank BNP Paribas przygotował finansowe wsparcie w kwocie 15 000 zł dla wybranych 15 placówek – szkół i przedszkoli – które zgłoszą udział w konkursie.

Bank zachęca zainteresowane placówki do poszukania – wspólnie z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, kandydatek, które reprezentują bliskie im wartości – a następnie wyboru Patronki np. poprzez konsultacje lub głosowanie. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić i przesłać zgłoszenie konkursowe z propozycją, jak szkoła chciałaby uhonorować patronkę i spopularyzować jej dokonania w szkolnej społeczności. Zgłoszenie można przesłać do 31 stycznia 2023 r. po przeprowadzeniu kompletnej procedury wyboru i nadania Placówce imienia Patronki zgodnie z właściwymi procedurami i przepisami prawa. Istnieje możliwość zgłoszenia, jeśli procedura jest nieukończona, ale tylko jeśli opóźnienie dotyczy działań organów i instytucji innych niż uczestnik konkursu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji dostępne są na stronie internetowej www.patronki.pl.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość