Bank zmieniającego się świata

Fundacja BNP Paribas zwiększa skalę działania

Fundacja BNP Paribas poszerza skalę swoich działań. W jej aktywność zostają włączone kolejne podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce: BNP Paribas Group Service Center, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Real Estate Poland, Arval Service Lease Polska i BNP Paribas Cardif w Polsce. Od tego momentu Bank BNP Paribas oraz wymienione spółki będą działać razem na rzecz realizacji misji społecznej Fundacji BNP Paribas.

Fundacja BNP Paribas powstała w 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas, swojego fundatora. Wizja działań prospołecznych jest jednak wspólna dla wszystkich podmiotów z Grupy. Misja fundacji - odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety – będzie realizowana efektywniej dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

- Łącząc zasoby znacząco zwiększamy nasz wpływ społeczny – w duchu współpracy, która jest jednym z filarów strategii biznesowej GObeyond – możemy działać w większej skali. Nie zmieniają się nasze główne cele, czyli dążenie do zmniejszania nierówności i troska o planetę, ale możemy np. sfinansować więcej stypendiów, a dzięki większej liczbie wolontariuszek i wolontariuszy działać szerzej i intensywniej. Dla spółek w Grupie BNP Paribas to szansa na rozwój strategicznej filantropii i zaangażowania społecznego – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Fundacji BNP Paribas.

Rozszerzenie zakresu działań fundacji następuje w szczególnym momencie historii Grupy BNP Paribas – równo 200 lat od jej powstania. Fundacja chce uczcić jubileusz w specjalny sposób –  przygotowując w tym roku paczki dla aż 200 potrzebujących rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka. Od 2018 r., jako partner strategiczny inicjatywy, której inicjatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA, bank przekazał na jej rzecz ponad 4,7 mln zł. Oprócz wsparcia finansowego i komunikacyjnego, Fundacja BNP Paribas koordynuje działania własnych wolontariuszy i wolontariuszek. W ubiegłym roku, dla rodzin w całej Polsce przygotowano 145 paczek, każda o średniej wartości 4 700 zł.

Obok wolontariatu i zaangażowania społecznego pracowników banku i spółek Grupy BNP Paribas, ważnym obszarem działań fundacji są programy solidarnościowe i edukacyjne. Jednym z najważniejszych jest program stypendialno-rozwojowy „Klasa” dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości. Program jest realizowany nieprzerwanie od 2003 roku. W tym roku po raz kolejny uzyskał patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość