Bank zmieniającego się świata

Badanie Banku BNP Paribas: Ukraińcy dobrze się adaptują i chętnie korzystają z usług polskich banków

Trzy czwarte uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju, korzysta z usług lokalnych banków, wynika z badania agencji IRCenter przeprowadzonego na zlecenie Banku BNP Paribas. Aż 83% z nich jest zadowolonych z tych usług. Bank sprawdził również z jakimi problemami borykają się na co dzień Ukraińcy i jak wielu z nich chce zostać w naszym kraju.

Według danych Straży Granicznej, po 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła wojnę, polskie granice przekroczyło ok. 8 mln Ukraińców. Wiedząc, że ok. 6,2 mln osób wróciło, możemy szacować, że liczba obywateli Ukrainy zamieszkujących Polskę wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy o 1,8 mln. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku BNP Paribas większość zamieszkujących obecnie Polskę ukraińskich uchodźców to kobiety, których połowę stanowią matki z dziećmi.

- Tuż po wybuchu wojny mocno zaangażowaliśmy się w wieloaspektową pomoc Ukraińcom. Zadbaliśmy o wsparcie naszych pracowników pochodzących z Ukrainy oraz koleżanek i kolegów z należącego do Grupy BNP Paribas Ukrsibbanku i ich rodzin. Wspieraliśmy i dalej wspieramy finansowo organizacje, które niosą pomoc ludziom poszkodowanym z powodu wojny. Równolegle, dbaliśmy o dopasowanie naszej oferty do potrzeb uchodźców wierząc, że to pozwoli im łatwiej zaadaptować się do życia w Polsce. Szczegółowo przeanalizowaliśmy też ofertę banków ukraińskich, aby zrozumieć do czego są przyzwyczajeni ci Klienci przez banki macierzyste – mówi Aldona Jakubowska-Skarbek, Tribe Leaderka, zarządzająca obszarem Bankowości codziennej w Banku BNP Paribas.

Już kilka dni po wybuchu wojny Bank BNP Paribas uruchomił uproszczony proces otwierania kont, m.in. bez konieczności wskazania relacji z Polską. Bank wdrożył promocje na przelewy na ukraińskie konta oraz na wypłaty w bankomatach i oddziałach własnych. Z myślą o osobach niemówiących po polsku zapewniono dokumentację w języku ukraińskim, obsługę w tym języku w wytypowanych oddziałach, a także dedykowaną infolinię. Poza zapewnieniem jak najlepszej obsługi bank stara się być pomocny w poznaniu i zrozumieniu wielu aspektów życia w Polsce, m.in. dostarczając informacje o obowiązujących przepisach i udogodnieniach (np. jak składać wnioski o świadczenie Rodzina 500 plus, gdzie i po co składać wniosek o PESEL).

Liczby wskazują, że Ukraińcy docenili te starania. Wśród uchodźców bank pozyskał ponad 93 tys. nowych Klientów. Obywatele Ukrainy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej i chętnie sięgają po karty płatnicze Premium, dzięki którym otrzymują m.in. lepsze kursy walutowe.

Ułatwienia w zaadaptowaniu się do życia w Polsce bez wątpienia mają znaczący wpływ na to, jak wielu uchodźców zostanie w naszym kraju i jaki będzie ich wkład w jego rozwój. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku BNP Paribas niemal połowa Ukraińców planuje wrócić do ojczyzny. Niemal tyle samo wiąże przyszłość na dłużej (14%) lub krócej z Polską.

Jakie są największe problemy Ukraińców przybywających do naszego kraju? Najczęściej wskazują na brak pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się, nieznajomość języka polskiego i trudność w znalezieniu mieszkania na dłużej. Większość ankietowanych Ukraińców boryka się z co najmniej jednym z tych wyzwań.

- Od kilku lat prowadzimy badania Ukraińców przebywających w Polsce. Pokazują one, że Ukraińcy, w tym uchodźcy, dobrze adaptują się do życia w Polsce. Dużym wyzwaniem była dla nich sytuacja w czasie pandemii, szczególnie na początku niepewność co do ich statusu prawnego w Polsce. Obecnie mamy do czynienia ze znacznymi zmianami, będącymi wynikiem wojny. Wyjechało z Polski wielu mężczyzn, przyjechało wiele kobiet z dziećmi, zmieniły się zatem ich podstawowe potrzeby i problemy. Najważniejsze są obszary językowe, bytowe i potrzeby dzieci. Pytani o to, jakimi językami posługują się na co dzień, zdecydowanie rzadziej teraz wymieniają rosyjski, a rosną deklaracje posługiwania się ukraińskim – mówi Janusz Sielicki z agencji IRCenter.

Na szczęście uchodźcy wykazują się wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi, co dodatkowo ułatwia im bliskość kulturowa. Badania pokazały, że ponad 80% ukraińskich uchodźców posługuje się językiem polskim przynajmniej w stopniu podstawowym, a jedna trzecia z nich określa swoją znajomość polskiego jako dość dobrą lub biegłą. Ponad połowa obecnie zamieszkujących Polskę Ukraińców już pracuje, a co dziesiąty podjął studia.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą IRCenter metodą wywiadów bezpośrednich na próbie N=400 Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego i przebywają w 15 największych aglomeracjach i ośrodkach miejskich kraju.

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnych możliwościach, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość